Undervisningsbeskrivelser for htx findes på EUC-Syds hjemmeside. Undervisningsbeskrivelser hhx 3. år 2015-16
Klasse Fag Underviser
2015hh3a SO3
Dansk A Finn Hedegaard
Engelsk A Jannie Bach Elgaard
Tysk A (2015btya31) Peter Beiter Andresen
Spansk A Gitte Lyse Gjesing
Afsætning A Annette Jensen
Virksomhedsøkonomi A Tom Gerlach
International økonomi B Bo Børsen Hansen
Finansiering B Tom Gerlach
Matematik A (2015bmaa31) Ole Dalsgaard
Erhvervsret C Nima M. Steensen/Jesper Amlund
Psykologi C Peter Beiter Andresen
2015hh3b SO3
Dansk A Lars L. Hansen
Engelsk A Ruth Mikkelsen
Tysk A (2015btya31) Peter Beiter Andresen
Spansk A Gitte Lyse Gjesing
Afsætning A Bo Børsen Hansen
Virksomhedsøkonomi A Brian Morell Sloth
Matematik A (2015bmaa31) Ole Dalsgaard
Samtidshistorie B Annette Jensen
Erhvervsret C Nima M. Steensen/Jesper Amlund
Psykologi C Peter Beiter Andresen
2015hh3c SO3
Dansk A Lars L. Hansen
Engelsk A Nick Porter
Tysk A (2015btya31) Peter Beiter Andresen
Spansk A Gitte Lyse Gjesing
Afsætning A Bo Børsen Hansen
International økonomi A Paul Jacob Meyer
Matematik A (2015bmaa31) Ole Dalsgaard
Samtidshistorie B Gerd Diercksen
Erhvervsret C Nima M. Steensen/Jesper Amlund
Psykologi C Peter Beiter Andresen
Kulturforståelse B Peter Beiter Andresen
Undervisningsbeskrivelser hhx 2. år 2015-16
Klasse Fag Underviser
2015hh2a Dansk A Stine Friis-Thomsen
Engelsk A Ruth Mikkelsen
Tysk B (2015btyb21) Gerd Diercksen
Spansk A Gitte Lyse Gjesing
Afsætning A Bo Børsen Hansen
Virksomhedsøkonomi A Tom Gerlach
Matematik B Jesper Uhre
2015hh2b Dansk A Stine Friis-Thomsen
Engelsk A Nick Porter
Tysk B (2015btyb22) Peter Beiter Andresen
Spansk A Gitte Lyse Gjesing
Afsætning A Bo Børsen Hansen
Matematik B (2015bmab22) Lene Kristensen
Samtidshistorie B Kirsti Dana Jakobsen
Samfundsfag B Paul Jacob Meyer
Innovation Mikkel Carlsen
2015hh2c Engelsk A Nick Porter
Tysk B (2015btyb22) Peter Beiter Andresen
Tysk B (2015btyb23) Paul Jacob Meyer
Spansk A Gitte Lyse Gjesing
Afsætning A Kris Fairbrother Svane
Virksomhedsøkonomi B Tom Gerlach
International økonomi A Bo Børsen Hansen
Matematik B (2015bmab24) Jesper Uhre
Samtidshistorie B Gerd Diercksen
2015hh2d Dansk A Finn Hedegaard
Engelsk A Nick Porter
Tysk B (2015btyb23) Paul Jacob Meyer
Spansk A Gitte Lyse Gjesing
Virksomhedsøkonomi B Tom Gerlach
International økonomi B  Bo Børsen Hansen
Matematik B (2015bmab24) Jesper Uhre
Samtidshistorie B Gerd Diercksen
Mediefag B Kirsti Dana Jakobsen
IT A Helena Nattestad Kjærbæk
Undervisningsbeskrivelser hhx 1. år 2015-16
Klasse Fag Underviser
2015hh1a Dansk A Stine Friis-Thomsen
Engelsk A Ruth Mikkelsen
Tysk B (2015btyb11) Gerd Diercksen
Spansk A Gitte Lyse Gjesing
Matematik C (2015bmac16) Ole Dalsgaard
Samfundsfag C Valter Larsen
2015hh1b Dansk A Stine Friis-Thomsen
Engelsk A Ruth Mikkelsen
Spansk A Gitte Lyse Gjesing
Matematik C (2015bmac16) Ole Dalsgaard
Matematik C (2015bmac12) Lene Kristensen
Samfundsfag C Valter Larsen
Psykologi C Stine Friis-Thomsen
2015hh1c Dansk A Finn Hedegaard
Engelsk A Nick Porter
Tysk B Jannie Bach Elgaard
Spansk A Gitte Lyse Gjesing
Afsætning A Kris Fairbrother Svane
Matematik C (2015bmac16) Ole Dalsgaard
Matematik C Jesper Uhre
Samfundsfag C Valter Larsen
2015hh1d Dansk A Stine Friis-Thomsen
Engelsk A Ruth Mikkelsen
Spansk A Gitte Lyse Gjesing
Matematik C (2015bmac16) Ole Dalsgaard
Matematik C (2015bmac12) Lene Kristensen
Samfundsfag C Valter Larsen
Mediefag B Kirsti Dana Jakobsen
Informatik B (IT B) Helena Nattestad Kjærbæk