Generelt om valgfag på HHX

Som elev på HHX har du mulighed for at vælge mellem en række valgfag

Valgfag på HHX


Antallet af og niveauet på de mulige valgfag afhænger af din studieretning. Vælg efter interesse, og hvad der passer til dine karrieredrømme. Som noget nyt, så udbyder vi idræt som valgfag fra skoleåret 2022/2023 – læs om alle vores valgfag nedenfor:
Valgfagskatalog 3g Tønder 2022 ver 1

Idræt
Gennem fysisk aktivitet, træning af idrætslige færdigheder og undervisning i teori får du indsigt i den fysiske aktivitets betydning for sundheden og forståelse for idrættens kulturelle værdier. Du kommer til at beskæftige dig med aktiviteter, der fremmer den fysiske kapacitet og forskellige typer idrætsdiscipliner og idrætsaktiviteter, der lærer dig kropsbeherskelse og boldbeherskelse.
Læs mere om Valgfaget Idræt

Mediefag
Du kommer til at arbejde med medier som film og tv – både på den teoretiske og praktiske måde. En del af undervisningen går på at tilrettelægge og gennemføre en medieproduktion.
Du kan vælge faget på C – eller B-niveau
Læs mere om Valgfaget Mediefag

Finansiering
Finansiering handler om de finansielle markeder, dvs. aktie og obligationsmarkedet. Du lærer at analysere aktuelle og konkrete problemstillinger ud fra en økonomisk vinkel. Samtidig får du en viden om internationale finansielle markeder, og om virksomheders mulighed for at fremskaffe og anvende kapital.
Du kan vælge faget på C-niveau
Læs mere om Valgfaget Finansiering

Kulturforståelse
Du lærer om forskellige landes kulturer, og om de kulturelle forskelle. Hvordan lever man i andre lande, hvilke værdier har man og hvilken betydning kan de have i forhold til et samarbejde.
Du kan vælge faget på C-niveau
Læs mere om Valgfaget Kulturforståelse

Psykologi
Du får et godt indblik i menneskets udvikling, og hvordan vi som personer tænker, føler og handler i forskellige situationer. Vi ser også på, hvordan faktorer som arv, miljø, kultur og historie kan spille ind i for-hold til vores adfærd.
Du kan vælge faget på C-niveau
Læs mere om Valgfaget Psykologi

Innovation
Du lærer at arbejde kreativt med idéudvikling og du får et indblik i, hvordan man laver forretningsplaner og opstarter egen virksomhed. Du får værktøjer til
at starte egen virksomhed og til at arbejde innovativt.
Du kan vælge faget på C-niveau
Læs mere om Valgfaget Innovation

Filosofi
Faget handler bl.a. om, hvordan filosofiske menneske- og virkelighedsopfattelser indgår i humanistiske, samfunds- og naturvidenskabelige fag. Du lærer at forstå og bruge elementær argumentationsteori og gøre rede for vigtige traditionelle løsningsforslag til givne filosofiske problemer.
Du kan vælge faget på C-niveau
Læs mere om Valgfaget Filosofi