Valgfag - Mediefag

Mediefag handler om levende billeder – altså film, tv og nye medier.

Få mere information om valgfaget Mediefag

Mediefag C

Mediefag handler om levende billeder – altså film, tv og nye medier. I Mediefag lærer du at producere, analysere og forstå levende billeder. Mediefag er på den måde et fag med både en praktisk og teoretisk dimension. De to dele fylder lige meget i undervisningen.

Den praktisk dimension
Du producerer levende billeder og det foregår i samarbejde med dit team, ligesom i virkelighed hvor filmproduktion i høj grad er et teamsamarbejde. Når du øver dig i at producere, film handler det om at blive god til tre ting:

1) at fortælle historien
2) at mestre produktionsteknikken
3) at sammensætte råmaterialet i redigeringen så historien bliver til levende billeder

Den teoretiske dimension

Du kommer til at se en del eksempler fra dokumentarer, reklamer, film, serier osv. i den teoretiske del af undervisningen. I mediefag opbygger du et fagsprog omkring levende billeder og det er det, du bliver skarp på gennem den teoretiske dimension af faget.

Samtidig bliver du god til at forstå hvordan de mange forskellige filmiske virkemidler påvirker vores oplevelse af budskaberne i en film.

Eksamensproduktion & Hammerich filmfestival

Den sidste del af årets undervisning bliver brugt på at du sammen med dit team producerer en eksamensproduktion, der skal danne grundlag for en evt. eksamen i Mediefag.

Vi afrunder altid skoleåret med Hammerich Filmfestival, som er Det Blå Gymnasium – Tønders festlige markering af jeres store arbejde i Mediefag. Ved Hammerich Filmfestival bliver jeres eksamensproduktion vist for et udvalgt publikum og en jury, der står for uddeling af de prestigefulde priser.