Politilinjen

Ny og spændende politilinje med opstart august 2024 - ansøgningsfrist 1. marts 2024

Læs mere om vores nye politilinje


Ny og spændende politilinje
Det Blå Gymnasium Tønder udbyder som det eneste gymnasium i Vestdanmark en politilinje fra skoleåret 2024/2025. Skolen har indgået et samarbejde med Politiskolen, Syd- og Sønderjyllands Politi og HHX på NEXT i Ballerup om at udvikle linjen. Politilinjen er bygget op omkring HHX-gymnasiets kernefag som samfundsfag, erhvervsjura og de økonomiske fag samt valgfag som idræt, psykologi og kulturforståelse. Undervisningen vil i høj grad tage udgangspunkt i virkelige cases fra politiet samt bygge på kerneværdier som samarbejde, fællesskab, holdånd og personlig og faglig udvikling via en tryg feedbackkultur. Læs mere om fagene på HHX

Politilinjen, som ligger under den samfundsfaglige studieretning, er et oplagt springbræt til de mange uddannelses- og jobmuligheder i politiet – fx indenfor beredskab, efterforskning, administration, jura og økonomi. De kompetencer og værdier, man får med sig som HHX-student fra politilinjen, vil også i sig selv være et værdifuldt fagligt og personligt fundament – uanset uddannelses- og karrierevej. Se folder om politilinjen ved at klikke her: Politilinjen OPSLAGSVIS
   
Søg inden 1. marts 2024
Med opstart fra august 2024 kan nye elever på HHX i Tønder vælge politilinjen som en linje på den samfundsfaglige studieretning. Eleverne vælger studieretning efter et grundforløb på tre måneder, hvor der vil være en række aktiviteter, der orienterer om politilinjen. Vælger man politilinjen, vil principperne om fællesskab og samarbejde med en praktisk tilgang til politiets arbejde være gennemgående i undervisningen i alle tre gymnasieår.

Der er ansøgningsfrist til HHX på Det Blå Gymnasium Tønder 1. marts 2024. Ansøgning sker via hjemmesiden optagelse.dk

Fokus på fællesskab
Værdierne på politilinjen tager afsæt i de grundlæggende værdier i politiets arbejde. Ånden er, at man skal være en teamplayer. Derfor er undervisningen og dagligdagen også bygget op omkring værdier som sammenhold, samarbejde, respekt for forskelligheder og holdånd. Der vil være fokus på, hvordan man kommunikerer med respekt for forskellighed og undervisning i konflikthåndtering.
Eleverne vil blive en del af en kultur, hvor det er ok at fejle og et trygt miljø, hvor man tør at dele sine fejl, så man kan lære af dem.
Feedback bliver en grundlæggende del af arbejdsformen på linjen, og fokus på karakterer vil træde i baggrunden til fordel for en mere helhedsorienteret vurdering. For at styrke fællesskabet og sammenholdet vil der løbende være sociale arrangementer som fælles morgenmad, temaaftener og sportsaktiviteter.

Cases fra politiet i undervisning

På politilinjen vil de virkelighedsnære cases fra alle grene af politiets arbejde være omdrejningspunktet i undervisningen. Casene skal løses med udgangspunkt i den teoretiske baggrundsviden fra HHX-gymnasiets kernefag. På den måde bliver teorien løbende koblet op på eksempler og cases, og undervisningen bliver dermed virkelighedsnær og varieret.

Casearbejdet kan fx være med udgangspunkt i:

  • It-kriminalitet
  • Økonomisk kriminalitet
  • Sikkerhed
  • Politirapporter
  • Afsagte domme
  • Håndtering af krisesituationer

Eleverne vil også kunne møde simulerede politiscenarier i undervisningen som efterforskning af fiktive forbrydelser eller håndtering af krisesituationer, og de vil få til opgave at reflektere over politiets rolle i samfundet og betydningen af etik og menneskerettigheder.
Tæt på politiets dagligdag
Der vil løbende være gæsteundervisere fra politiet på linjen og en række aktiviteter ud af huset, fx

  • Besøg på Politiskolen
  • Besøg hos Syd- og Sønderjyllands Politi
  • Åbent hus på Politiskolen
  • Elev til elev-udveksling mellem Politielever og HHX-elever

Drømmen starter her
Politilinjen skal være et springbræt til drømmen om at arbejde inden for alle grene af politiet, fx som politibetjent eller politikadet, men også som civilt ansat medarbejder inden for politiets mange juridiske, økonomiske, it-mæssige eller administrative opgaver.
Linjen er derfor det oplagte valg, hvis man fx vil læse jura, psykologi, statskundskab, har en leder gemt i maven, vil arbejde med kulturforståelse, it, administration eller har planer om at søge ind til politiet eller forsvaret.

Se mere om politiets uddannelses- og karrieremuligheder på politi.dk/politiskolen

foto: Niclas Jessen, Politiskolens hjemmeside

Ny hal til fysisk udfoldelse
Fysisk aktivitet og træning er en naturlig del af politilinjen. I valgfaget idræt vil eleverne få indblik i de fysiske krav til politiets optagelsesprøve og selv prøve kræfter med de øvelser, der indgår i prøven. I sommeren 2024 står vores nye, store multihal færdig, og hallen vil danne den perfekte ramme for den fysiske del af undervisningen på politilinjen. Se mere om vores byggerier på skolen

Hvis man er sportsudøver er der udover idræt i undervisningen mulighed for at deltage i Tønder Elite Akademi, hvor man kan kombinere sin HHX-uddannelse med håndbold eller fodboldtræning på højt niveau.

Bo på kollegie lige ved skolen
Elever, der kommer langvejs fra, har mulighed for at bo på et eksisterende kollegie tæt på skolen. Derudover er der planer om at bygge et helt nyt kollegie på Campus Tønder, som også vil stå til rådighed for elever på politilinjen.

Få mere information
Du er altid velkommen til at kontakte os for at få mere at vide om Det Blå Gymnasium Tønder og politilinjen. Du finder vores kontaktinformation på www.toha.dk. Her kan du også booke en rundvisning og en samtale med en studievejleder – klik på linket her for mere information om HHX, rundvisning og vejledning.

Læs også vores brochure om politilinjen