Er du sproglig stærk?

Kan du se dig selv tale med hele verden og er du interesseret i forholdet mellem mennesker?

Verdenssprogene engelsk, spansk og tysk udgør kernen i denne studieretning.

Du kommer til at tale og skrive på de tre sprog samt viden om de lande, sprogene tales i, og desuden lærer du at tilegne dig viden om og kendskab til de lande, sprogene tales i.

I studieretningen indgår en studietur til et af de lande, hvis sprog du behersker fuldkomment. I en globaliseret verden, der bliver mere og mere multikulturel, kommer der større fokus på, at vi forstår hinanden – og det kræver, at man kender sproget!

På den sproglige studieretning er formålet, at du bliver i stand til at kommunikere med folk fra andre lande og kulturer. Derfor lærer du at tale, skrive, forstå og læse fremmedsprog. Du opnår en viden om de steder, hvor sproget tales, ligesom sprogfagene giver dig et bredt og nuanceret kendskab til kultur og samfundsforhold.

Den sproglige studieretning åbner med andre ord et vindue mod en meget stor del af verden.

I studieretningen indgår spændende studieture til de lande, hvis sprog du
arbejder med!

International viden og kendskab

A Spansk
B Tysk
A Dansk
A Engelsk
B Historie
B Virksomhedsøkonomi
B Afsætning
B International Økonomi
C Samfundsfag
C Informatik
C Erhvervsjura
C Matematik
C Psykologi