Valgfag - Kulturforståelse

I faget Kulturforståelse lærer du om hvad kultur er

Få mere information om valgfaget Kulturforståelse

Kulturforståelse C-niveau

Fagets indhold passer rigtig godt til navnet ”Kulturforståelse”. Vi beskæftiger os med,hvad kultur er, i alle de mange betydninger ordet har. Det kan være unges kultur, det kan være et bestemt begreb, der er meget oppe i tiden, som digitaliseringen af alle dele af vores liv. Hvad betyder det for os, at vi altid er i kontakt med andre; at vi konstant bliver overvåget; at al medieproduktion, som vi forbruger, er mere og mere tilpasset os hver især, individuelt? Vil maskiner med kunstig intelligens kun være en hjælp i fremtiden eller vil de kunne være en trussel?

Vi skal naturligvis også se på, hvordan den danske kultur ser ud – hvad vil det sige at være en dansker? Engang var dét spørgsmål ret enkelt at svare på, men i dag er vi vist ikke helt så sikre på, hvad der kendetegner os. Er danskerne fx kristne? Er der grænser for vores højtelskede ytringsfrihed? Især mødet med den amerikanske kultur, med indvandringen og med den store, globaliserede verden, gør for alvor danskheden til noget, vi har oppe til debat.

Og når vi har fået en vis ide om, hvad vi selv er for en kultur, så skal vi se på andre. Her vil vi bl.a. undersøge den muslimske kultur og de fordele og ulemper, der følger med, når et land bliver multikulturelt. En anden oplagt kandidat er den kinesiske kultur. Dels er den meget fremmed for os, og dels er Kina et land, der for alvor vil komme til at have indflydelse i verden i fremtiden. Det vil derfor være en fordel at kende noget til landets kultur, så vi bedre kan forstå, hvordan de handler og tænker, og dermed bedre kunne forholde os til landet.

Når man analyserer kultur er der forskellige teorier, vi kan anvende. En af de store vil I også møde i afsætning, nemlig Geert Hofstede – hollænderen, der deler verdensbefolkning op efter bestemte dimensioner. Andre teoretikere trækker deres grænser et andet sted og har andre vinkler på kultur.

 

I løbet af året skal vi finde et kulturelt emne, som vi skal undersøge i dybden gennem en feltundersøgelse. Sidste år så vi på, hvordan børn unge, voksne og ældre bruger deres smartphones. Hvilke mærker bruger de? Hvornår, til hvad, hvor meget, osv.

Eksamen i faget går ud på, at man trækker en tekst om et af de forløb, vi har haft, samt nogle tilhørende spørgsmål. Disse prøver man så at besvare og diskutere gennem bl.a. brug af teori, den viden man har fået gennem eget arbejde og de bøger, vi har brugt.