Almen studieretning

Denne studieretning er meget almen, og dækker mange fagområder.

Den er både for dig, som har en klar idé om en fremtidig karriere i det private erhvervsliv, og for dig, som er lidt usikker på, om du vil tage en videregående uddannelse eller vil gå virksomhedsvejen umiddelbart efter studentereksamen.

Der er bl.a. fokus på det samfundsmæssige, innovation og samspillet mellem virksomheder og samfund. Meget af undervisningen handler om, hvad der sker i verdens lande nu og her, og dermed meget relevante for dagligdagen.

Studieretningen er for dig, der har interesse inden for markedsføring, økonomi og samfundsforhold

Du vil komme til at arbejde med de processer og strukturer, der påvirker menneskers liv og udvikling, både når det gælder individer og grupper, såvel lokalt, regionalt, nationalt som globalt. Du vil stifte bekendtskab med mange facetter af kommunikation, både formidlingsmæssige, men også psykologiske.

I Engelsk fokuseres på, at du opnår et korrekt og flydende sprog. Samtidig beskæftiger engelsk sig med tekster og mediestof. Samfundsfag arbejder med teorier om sociologi, økonomi og politik, og i Psykologi beskæftiger man sig med teorier om, hvordan mennesker tænker, føler, handler og lærer i alle livsfaser fra barndom over ungdom til voksenliv.

Du kommer ligeledes til at arbejde med de klassiske handelsgymnasiale fag som afsætning og Virksomhedsøkonomi på højt niveau, ligesom du har mulighed for at vælge Matematik på A-niveau.

Vær opmærksom på, at du i denne studieretning også skal vælge tysk eller spansk.