Den Samfundsfaglige

Studieretningen er for dig, der har interesse for Samfundsfag, markedsføring og økonomi. Mulighed for at tilmelde sig politilinjen.

Den Samfundsfaglige studieretning

Mulighed for at blive tilknyttet politilinjen
Studieretningen er almen og dækker mange fagområder. Den er således både for dig, som har en klar idé om en fremtidig karriere i det private erhvervsliv, og for dig, som er lidt usikker på, om du vil tage en videregående uddannelse. På denne studieretning kommer du til at arbejde med samfundets udvikling, du får viden om national og global økonomi, ligesom du kommer til at arbejde med internationale forhold, handel med udlandet og internationale virksomheders vilkår og økonomi.

Der er også fokus på at du bl.a. opnår viden om politiske forhold i Danmark og viden om EU, udviklingsbistand og velfærdsmodeller.

I Engelsk fokuseres på, at du opnår et korrekt og flydende sprog. Samtidig beskæftiger Engelsk sig med tekster og mediestof. Samfundsfag arbejder med teorier om sociologi, økonomi og politik. HUSK at der er mulighed for at få Samfundsfag på A-niveau.

Du kommer ligeledes til at arbejde med de klassiske handelsgymnasiale fag som Afsætning og Virksomhedsøkonomi på højt niveau, ligesom du har mulighed for at vælge Matematik på B eller A-niveau.Vær opmærksom på, at du i denne studieretning også skal vælge Tysk eller Spansk

Ny politilinje i samarbejde med Syd- og Sønderjyllands politi & Politiskolen

Skolen har indgået et samarbejde med Syd- og Sønderjyllands Politi og Politiskolen om oprettelse af ny politilinje. I samarbejde med Syd- og Sønderjyllands Politi og Politiskolen udvikler Det Blå Gymnasium Tønder nu en politilinje, der skal udbydes fra august 2024. Linjen vil være bygget op omkring handelsgymnasiernes kernefag som samfundsfag, erhvervsjura og økonomiske fag samt valgfag som idræt og psykologi med vægt på at kvalificere eleverne fagligt og fysisk til at kunne søge ind på Politiskolen og politikadetuddannelsen efter deres HHX-studentereksamen. Linjen bliver udbudt to steder i Danmark – i Ballerup på NEXT i Østdanmark og på Det Blå Gymnasium Tønder i Vestdanmark. Link til information om politilinjen

Politilinjen skal være et springbræt til drømmen om at arbejde inden for alle grene af politiet, fx som politibetjent eller politikadet, men også som civilt ansat medarbejder inden for politiets mange juridiske, økonomiske, it-mæssige eller administrative opgaver.

”Vi håber, at samarbejdet vil vække de unges interesse for selv at søge uddannelse eller job i politiet en dag, for politiet er så meget mere og andet end blå blink og patruljekørsel. Politiet rummer et væld af forskellige opgavetyper og karrieremuligheder, både for politiuddannede og civilt ansatte medarbejdere. Fx digitalt efterforskningsarbejde, HR, internationalt arbejde, kommunikation og dialog. Det vil vi gerne gøre de unge mennesker opmærksomme på,” fortæller Jan Bjørn, rektor for Politiskolen.

Fagene på Den Samfundsfaglige

Virksomhedsøkonomi A
Afsætning A
Samfundsfag B/A
Dansk A
Engelsk A
International Økonomi B
Tysk B/A eller Spansk A
Historie B
Matematik B
Informatik C
Jura C
+ valgfag eller løft

På politilinjen kommer du også til at få psykologi, kulturforståelse og idræt som obligatoriske fag.

“Da jeg skulle vælge studieretning, var det vigtigt for mig, at størstedelen af de fag jeg skulle have, var nogle jeg kunne bruge til noget senere i mit liv. På denne studieretning er der både noget økonomi, sprog og samfundsfagligt – det giver en almen studieretning med mange muligheder”
Mette Nissen, Student 2021