Ønsker du optagelse på HHX?

Læs om adgangskravene for optagelse på Det Blå Gymnasium Tønder

Ændrede adgangskrav for optagelse på gymnasiale uddannelser

For de elever som søger optagelse på en tre-årig gymnasial ungdomsuddannelse I 2019 og efterfølgende år, skal du som ansøger:
•have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.

•være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.

•have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse.

•have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler.

•have bestået folkeskolens afgangseksamen.

•have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.

Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder desuden, at du:
•i 10. klasse skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag.

Hvis du ikke har bekræftet det faglige niveau fra din vurdering af uddannelsesparathed, har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0.

Har du mindst 2,0, men under 3,0, og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse.

Ansøg om optagelse på Det Blå Gymnasium Tønder

Går du i 9. eller 10. klasse, skal du udfylde din uddannelsesplan og søge om optagelse til HHX-uddannelsen via www.optagelse.dk.

Uddannelsesplanen fungerer samtidig som ansøgning. Du logger på www.optagelse.dk med dit UNI-login. Er du gået ud af skolen, logger du ind med NemID.

Når du søger om optagelse skal du først angive navnet på skolen, hvor du søger optagelse. Tidligere skulle du også angive en studieretning ifm. ansøgningen. Det skal du ikke længere! Nu tilmelder du dig blot gymnasiet, og så skal du i løbet af de første tre måneder på HHX beslutte dig for, hvilken studieretning du ønsker at tage.

Ansøgningsfristen for at tilmelde dig er senest d. 1. marts, men ønsker du optagelse – og ikke har søgt optagelse på Det Blå Gymnasium Tønder, så kontakt skolen!

Du får svar om optagelse medio april, hvor du og dine forældre vil blive indkaldt til en intro-samtale med én af vores studievejledere.

 

Til forældrene

Som forælder spiller du en central rolle, når din søn eller datter skal vælge uddannelse. Det gælder både, når den unge har brug for sparring til at afklare uddannelsesønsker, og når han/hun skal søge optagelse på den ønskede ungdomsuddannelse.

Ikke mindst den unges ansøgning til en ungdomsuddannelse stiller krav til dig som forælder, idet du, hvis din søn/datter er erklæret uddannelsesparat, har ansvar for senest 1. marts at sende uddannelsesplan til det højest prioriterede uddannelsessted.

Vi prioriterer et tæt forældresamarbejde. Derfor er du som forældre ALTID velkommen til at kontakte skolen – både hvis dine børn allerede er elev her, men ikke mindst hvis du/I ønsker informationer om vores attraktive uddannelser.

 

Uddannelsesparathedsvurdering

Hvis din folkeskole eller Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) indstiller dig til uddannelsesparathedsvurdering (UPV), vil vi indkalde dig til en sådan. Her vil du komme til samtale
med vores studievejledning samt til faglig vurdering i fagene Dansk, Engelsk, Samfundsfag, Matematik og evt. Tysk.

Hvis du har spørgsmål til denne parathedsvurdering, er du altid velkommen til at kontakte os, din folkeskole eller Ungdommens Uddannelsesvejledning.