Ønsker du optagelse på HHX?

Læs om adgangskravene for optagelse på Det Blå Gymnasium Tønder

Adgangskrav for optagelse på gymnasiale uddannelser

Du kan have retskrav på optagelse på de 3-årige uddannelser til teknisk (htx), merkantil (hhx) og almen (stx) studentereksamen i op til to år efter 9. og et år efter 10. klasse, hvis du opfylder adgangskravene.

For at have retskrav på optagelse til de 3-årige uddannelser til teknisk (htx), merkantil (hhx) og almen (stx) studentereksamen i op til to år efter afslutningen af 9. klasse skal du:

  • have søgt rettidigt om optagelse til det skoleår, hvor du ønsker at starte uddannelsen.
  • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i 9. klasse
  • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed
  • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
  • have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • have bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.
    Har du ikke bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0.
    Har du mindst 2,0 men under 3,0 og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse

Uddannelsesparathed
Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af, om du har tilstrækkelige faglige såvel som personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. For at opfylde de faglige forudsætninger for uddannelsesparathed i 8., 9. eller eventuelt 10. klasse, skal du have mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.

Læs mere om processen for uddannelsesparathed

Bemærk: Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat
Er du vurderet ikke-uddannelsesparat, men i øvrigt opfylder adgangsforudsætningerne, kan du optages på de 3-årige gymnasiale uddannelser, hvis du får mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

Optagelse efter konkret vurdering
Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for de elever, som søger de 3-årige gymnasiale uddannelser, men ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. En konkret vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale.

 

Optagelse på Det Blå Gymnasium Tønder

Går du i 9. eller 10. klasse, skal du udfylde din uddannelsesportfolie og søge om optagelse til HHX-uddannelsen via www.optagelse.dk.

Uddannelsesplanen fungerer samtidig som ansøgning. Du logger på www.optagelse.dk med dit UNI-login. Er du gået ud af skolen, logger du ind med NemID.

Når du søger om optagelse skal du først angive navnet på skolen, hvor du søger optagelse. Tidligere skulle du også angive en studieretning ifm. ansøgningen. Det skal du ikke længere! Nu tilmelder du dig blot gymnasiet, og så skal du i løbet af de første tre måneder på HHX beslutte dig for, hvilken studieretning du ønsker at tage.

Ansøgningsfristen for at tilmelde dig er senest d. 1. marts, men ønsker du optagelse – og ikke har søgt optagelse på Det Blå Gymnasium Tønder, så kontakt skolen!

Du får svar om optagelse medio april, hvor du og dine forældre vil blive indkaldt til en intro-samtale med én af vores studievejledere.

 

Hør eleverne fortælle om HHX i Tønder