Ønsker du optagelse på HHX?

Læs om adgangskravene for optagelse på Det Blå Gymnasium Tønder

Kommer du direkte fra 9. eller 10.klasse?

Du kan blive optaget på Det Blå Gymnasium Tønder efter 9. eller 10. klasse, hvis du opfylder adgangskravene:

Du skal have afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller have modtaget tilsvarende undervisning.

Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler, og herunder aflægge prøve i tysk eller fransk, hvis faget er blevet udtrukket til prøve.

Hvis du efter 9. klasse vælger at tage 10. klasse, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik.

Opfylder du disse krav, kan du blive optaget.

Uddannelsesparathedsvurdering

Hvis din folkeskole eller Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) indstiller dig til uddannelsesparathedsvurdering (UPV), vil vi indkalde dig til en sådan. Her vil du komme til samtale
med vores studievejledning samt til faglig vurdering i fagene Dansk, Engelsk, Samfundsfag, Matematik og evt. Tysk.

Hvis du har spørgsmål til denne parathedsvurdering, er du altid velkommen til at kontakte os, din folkeskole eller Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Går du ikke i skole på det tidspunkt, hvor du søger optagelse på Det Blå Gymnasium Tønder, er det vores studievejledning, der vurderer dine kvalifikationer.

Ansøg om optagelse på Det Blå Gymnasium Tønder

Går du i 9. eller 10. klasse, skal du udfylde din uddannelsesplan og søge om optagelse til HHX-uddannelsen via www.optagelse.dk.

Uddannelsesplanen fungerer samtidig som ansøgning. Du logger på www.optagelse.dk med dit UNI-login. Er du gået ud af skolen, logger du ind med NemID.

Når du søger om optagelse skal du først angive navnet på skolen, hvor du søger optagelse. Tidligere skulle du også angive en studieretning ifm. ansøgningen. Det skal du ikke længere! Nu tilmelder du dig blot gymnasiet, og så skal du i løbet af de første tre måneder på HHX beslutte dig for, hvilken studieretning du ønsker at tage.

Ansøgningsfristen for at tilmelde dig er senest d. 1. marts, men ønsker du optagelse – og ikke har søgt optagelse på Det Blå Gymnasium Tønder, så kontakt skolen!

Du får svar om optagelse medio april, hvor du og dine forældre vil blive indkaldt til en intro-samtale med én af vores studievejledere.

 

Til forældrene

Som forælder spiller du en central rolle, når din søn eller datter skal vælge uddannelse. Det gælder både, når den unge har brug for sparring til at afklare uddannelsesønsker, og når han/hun skal søge optagelse på den ønskede ungdomsuddannelse.

Ikke mindst den unges ansøgning til en ungdomsuddannelse stiller krav til dig som forælder, idet du, hvis din søn/datter er erklæret uddannelsesparat, har ansvar for senest 1. marts at sende uddannelsesplan til det højest prioriterede uddannelsessted.

Vi prioriterer et tæt forældresamarbejde. Derfor er du som forældre ALTID velkommen til at kontakte skolen – både hvis dine børn allerede er elev her, men ikke mindst hvis du/I ønsker informationer om vores attraktive uddannelser.