Vi hjælper dig godt igang

Du er altid velkommen til at kontakt studievejledningen, hvis du har spørgsmål til vores uddannelser

Hos studievejledningen er døren altid åben

På skolen er der tre studievejledere, som er parate til at hjælpe og give vejledning. Hos studievejlederne på Tønder Handelsskole & Det Blå Gymnasium Tønder kan du få de informationer og den vejledning, du har brug for, når det drejer sig om uddannelser bl.a. med hensyn til optagelse, indhold, krav og fremtidsmuligheder.

Studievejledningens opgave er også at hjælpe dig igennem din uddannelse. Hvis du har spørgsmål eller problemer, enten i forhold til skole eller dit privatliv, så kan du henvende dig til en af skolens studievejledere. Vi ved af erfaring, at der er mange praktiske og måske også sociale og personlige problemer, der skal håndteres i forbindelse med en ungdomsuddannelse, og dem kan vi hjælpe dig med.

Vi kan fungere som dine sparringspartnere, har altid tid til en personlig snak, og kan også svare på dine spørgsmål omkring uddannelsen.

Kommende elev?

Er du vejleder, klasselærer, forældre eller kommende elev med spørgsmål vedrørende vore ungdomsuddannelser og evt. overgangen fra grundskole til Tønder Handelsskole eller Det Blå Gymnasium Tønder, er du velkommen til at kontakte os.

Next Step

Vi har fokus på at hjælpe eleverne videre i uddannelsessystemet efter afsluttet eksamen hos os. Derfor har vi i løbet af skoleåret en række initiativer, som sætter fokus på de unges valg af videregående uddannelse. Eleverne i 3.g bliver bl.a. tilbudt at komme i studiepraktik på en uddannelse, ligesom vi afholder forældreaften med information om de mange muligheder efter HHX.

Er du elev på EUD Business eller EUX Business, så bliver der arrangeret et stort jobdatingforløb, hvor man som elev kommer til at møde repræsentanter fra en række lokale virksomheder, kommer til en “jobdate” og får en evaluering på hele jobsøgningsprocessen.

Studievalg

Studievalg Sydjylland har vi et særdeles godt samarbejde med. Studievalg er ofte på skolen, hvor det er muligt at få en samtale omkring videregående uddannelser. Ligeledes er de rundt i klasserne for at fortælle om bl.a. adgangskrav, optagelsesprocedure og studievalg.

 

Gitte Lyse Gjesing

Studievejleder og underviser i Spansk gg@toha.dk

Paul Jacob Meyer

Studievejleder, Samfundsfag og IØ pm@toha.dk

Flemming Sørensen (FS)

Studievejleder, markedsføring, events, idræt mm +45 28 25 28 39 fs@toha.dk