Fagene på HHX

På HHX fortsætter du med velkendte fag som Dansk, Engelsk, Matematik, Samfundsfag og Historie, men du får også nye og spændende fag

Fagene på HHX som du fortsætter med fra Grundskolen

Som elev på HHX får du en god blanding af nye og velkendte fag. Du får ikke fag som Fysik, Kemi, Biologi og Geografi, men til gengæld får du fag, som giver dig en masse viden om det samfund vi lever i, økonomiske områder indenfor både privatøkonomi & virksomhedsøkonomi, hvor vi påvirkes af reklamer og marketing, lovgivningen i samfundet samt ikke mindst det internationale område og Danmarks rolle i forhold til andre lande. I alle fag kommer du til at arbejde praksisnært og med problemstillinger fra hverdagen.

De fag som du fortsætter med fra folkeskolen er:
Dansk & Engelsk (A-niveau)
Disse to fag er obligatoriske fag på A-niveau. Altså fag som du skal have i alle tre år på HHX.

Matematik & Historie (B/A-niveau & B-niveau)
De to fag kender du også fra folkeskolen. Matematik skal du have på minimum B-niveau, men har mulighed for at vælge det på A-niveau. Historie skal du have i to år – altså på B-niveau. Historie har du i 2. og 3.g

Samfundsfag (C, B eller A-niveau)
Det er obligatorisk på C-niveau, men du også muligheden for at vælge Samfundsfag på enten B- eller A-niveau.

De nye fag

Som HHX-elev får du en række nye fag, som er unikke for uddannelsen. Disse fag er meget spændende og er med til at gøre HHX til en moderne og attraktiv ungdomsuddannelse, hvor der er fokus på merkantile, internationalt orienterede og erhvervsrettede perspektiver.

Du har nogle fag der er særlige for den enkelte studieretning (Studieretningsfagene). På alle studieretninger vil der indgå to centralt fastlagte fag på A-niveau (eller i enkelte tilfælde et fag på A-niveau og et fag på B-niveau). Disse fag kaldes for studieretningsfagene, og sammen med de obligatoriske fag samt valgfag vil de udgøre studieretningsforløbet. Når du vælger studieretningsfag og dermed studieretning kan du således målrette din HHX-eksamen efter dine interesser og karriereønsker.

De nye fag på HHX som er obligatoriske:

Afsætning (A- eller B-niveau)
Her arbejder du meget med markedsføring! Du får bl.a. kendskab til, hvordan virksomheder kan sælge deres produkter bedst muligt, hvilke målgrupper de går efter og hvorfor folk køber de varer, som de gør. Her lærer du at analysere et marked og lave en markedsføringsstrategi. Du kommer til at lære hvordan reklamer benyttes til at påvirke dig til at købe bestemte produkter frem for andre.

Virksomhedsøkonomi (A- eller B-niveau)
Du kommer til at beskæftige dig med virksomheders økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen. Du lærer bl.a. om økonomiske modeller og om planer, budgetter og regnskaber i en virksomhed. Hvad gør virksomheden hvis det går godt? Og hvad hvis indtjeningen ikke er som forventet? Et spændende fag, hvor du kommer tæt på både små, mellemstore og internationale virksomheder.

International økonomi (A- eller B-niveau)
Her får du undervisning i de samfundsmæssige forhold, der påvirker økonomien – bl.a. økonomiske politikker. Derudover vil du lære om international handel, det økonomiske samarbejde i EU, økonomisk vækst osv.

2.fremmedsprog (A- eller B-niveau)
Du har mulighed for at vælge et nyt sprog på A-niveau (spansk), eller du kan vælge at fortsætte med et sprog (tysk) på B-niveau, som du har haft i folkeskolen. Du kan løfte dit B-niveau til et A-niveau i 3. g. Du kan også vælge begge fag og dermed nøjes med matematik på C-niveau.

Erhvervsjura (C-niveau)
I faget Erhvervsjura (Jura), lærer du om lovgivning, der er relevant for virksomheder i Danmark. Du får et indblik i de juridiske regler, der gælder i et retssamfund og i forhold til virksomheders økonomi. Du får bl.a. undervisning inden for emner som indgåelse af kontrakter, køb og salg af varer, e-handel etc. Du lærer at tænke som en advokat og at afgøre og forebygge uenigheder f.eks. mellem en køber og en sælger.

Informatik (C-niveau)
I faget Informatik kommer du til at arbejde med it-udvikling – både i teori og praksis. Hvorfor er det vigtigt med koder og sikkerhed på fx mobiltelefon, computere og NemID. Undervisningen tager i høj grad udgangspunkt i projekter, som foregår både i grupper og individuelt. Der vil indgå en del samarbejde med eksterne partere.

Hør Mai fortælle om Dansk på A-niveau

Hør Vini fortælle om Matematik på HHX

Lars fortæller om faget Kulturforståelse

Mai fortæller om Historiefaget

Anette fortæller om Tysk på HHX

Martin fortæller om valgfaget Filosofi

Vi har på skolen en række valgfag. Vi har en side om valgfagene – klik her for at se valgfagene.