Fagene på HHX

På HHX fortsætter du med velkendte fag som Dansk, Engelsk, Matematik, Samfundsfag og Historie, men du får også nye og spændende fag

Fagene på HHX

Fag du kender fra folkeskolen

Som elev på HHX får du en god blanding af nye og velkendte fag. De fag som du fortsætter med fra folkeskolen er:
Dansk & Engelsk
Disse to fag er obligatoriske fag på A-niveau. Altså fag som du skal have i alle tre år på HHX.

Matematik & Historie
De to fag kender du også fra folkeskolen. Matematik skal du have på minimum B-niveau, men har mulighed for at vælge det på A-niveau. Historie skal du have i to år – altså på B-niveau.

Samfundsfag:
Det er obligatorisk på C-niveau, men du også muligheden for at vælge Samfundsfag på enten B- eller A-niveau.

 

De nye fag
Som HHX-elev får du en række nye fag, som er unikke for uddannelsen. Disse fag er meget spændende og er med til at gøre HHX til en moderne og attraktiv ungdomsuddannelse, hvor der er fokus på merkantile, internationalt orienterede og erhvervsrettede perspektiver.

Du har nogle fag der er særlige for den enkelte studieretning (Studieretningsfagene). På alle studieretninger vil der indgå to centralt fastlagte fag på A-niveau (eller i enkelte tilfælde et fag på A-niveau og et fag på B-niveau). Disse fag kaldes for studieretningsfagene, og sammen med de obligatoriske fag samt valgfag vil de udgøre studieretningsforløbet. Når du vælger studieretningsfag og dermed studieretning kan du således målrette din HHX-eksamen efter dine interesser og karriereønsker.

De nye fag på HHX som er obligatoriske:

Afsætning
Her arbejder du meget med markedsføring! Du får bl.a. kendskab til, hvordan virksomheder kan sælge deres produkter bedst muligt, hvilke målgrupper de går efter og hvorfor folk køber de varer, som de gør. Her lærer du at analysere et marked og lave en markedsføringsstrategi. Du kommer til at lære hvordan reklamer benyttes til at påvirke dig til at købe bestemte produkter frem for andre.
Faget kan du vælge på B- eller A-niveau

Virksomhedsøkonomi
Du kommer til at beskæftige dig med virksomheders økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen. Du lærer bl.a. om økonomiske modeller og om planer, budgetter og regnskaber i en virksomhed. Hvad gør virksomheden hvis det går godt? Og hvad hvis indtjeningen ikke er som forventet? Et spændende fag, hvor du kommer tæt på både små, mellemstore og internationale virksomheder.
Faget kan du vælge på B- eller A-niveau.

International økonomi
Her får du undervisning i de samfundsmæssige forhold, der påvirker økonomien – bl.a. økonomiske politikker. Derudover vil du lære om international handel, det økonomiske samarbejde i EU, økonomisk vækst osv.
Faget kan du vælge på enten B- eller A-niveau

2.fremmedsprog
(A- eller B-niveau)
Du har mulighed for at vælge et nyt sprog på A-niveau (spansk), eller du kan vælge at fortsætte med et sprog (tysk) på B-niveau, som du har haft i folkeskolen. Du kan løfte dit B-niveau til et A-niveau i 3. g. Du kan også vælge begge fag og dermed nøjes med matematik på C-niveau.

Erhvervsjura
I faget Erhvervsjura (Jura), lærer du om lovgivning, der er relevant for virksomheder i Danmark. Du får et indblik i de juridiske regler, der gælder i et retssamfund og i forhold til virksomheders økonomi. Du får bl.a. undervisning inden for emner som indgåelse af kontrakter, køb og salg af varer, e-handel etc. Du lærer at tænke som en advokat og at afgøre og forebygge uenigheder f.eks. mellem en køber og en sælger.
Faget har du på C-niveau