HTX

Læs om Det Tekniske Gymnasium i Sønderjylland

Drømmer du om at blive ingeniør, læge, tandlæge eller måske dyrlæge?

HTX er en 3-årig gymnasial uddannelse, hvor der er fokus på tekniske og naturvidenskabelige fag kombineret med almene fag. Din uddannelse bliver en spændende kombination af teori og praksis.
De naturvidenskabelige, tekniske og teknologiske fag udgør kernen i undervisningen – og det er i høj grad “learning by doing”, der kommer til at præge din tid på HTX.

Undervisningen er på et højt fagligt niveau og bliver krydret med eksperimenter i laboratorierne, praktisk arbejde i værksteder, spændende projekter og studieture. Projektarbejdet foregår ofte på tværs af fagene, hvor din viden fra ét fag skal bruges i andre fag.
HTX er dermed et oplagt valg, hvis du synes det er spændende at arbejde med fag som fysik, biologi, kemi, teknik og teknologi.

Folder om HTX på Det Tekniske Gymnasium Sønderjylland

Læs om HTX-uddannelsen  på Danske erhvervsskoler – og gymnasiers hjemmeside.

Opbygning og fag

HTX er bygget op med et fælles grundforløb på 3 måneder. I slutningen af grundforløbet vælger du den studieretning, du ønsker at fortsætte på. De efterfølgende godt 2½ år arbejder du med dine studieretningsfag og valgfag.

Grundforløbet
Grundforløbet består af dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt et studieområde, som omfatter faglig og tematisk organiseret undervisning indenfor teknologiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige områder. Du vil også have forløb, hvor der arbejdes med sprog, kommunikation, it og en iværksætterorienteret dimension. Der vil endvidere være introduktion til værkstedsmæssig undervisning.

Studieretningsforløbet
Studieretningsforløbet består af obligatoriske fag, et selvvalgt studieområde, studieretningsfag, valgfag og et studieretningsprojekt.
Obligatoriske fag er f.eks. engelsk, fysik, kemi, matematik, teknik, teknologi, dansk, biologi og samfundsfag. Valgfag kan være informationsteknologi, erhvervsøkonomi, international teknologi og kultur, filosofi og erhvervspsykologi.
Studieretningerne giver dig mulighed for at vælge en studentereksamen med hovedvægt på forskellige teknik- og teknologifag. En studieretning indeholder en række fag, der supplerer hinanden. Det betyder, at det, du lærer i det ene fag, er tilrettelagt og giver mening i sammenhæng med de øvrige fag på din retning. En studieretning indeholder som minimum et fag på niveau A, et fag på niveau B og et fag på niveau C.
Fagene på HTX
Alle elever på HTX skal som minimum have følgende fag:
Teknikfag A
Dansk A
Engelsk B
Fysik B
Idéhistorie B
Kemi B
Matematik B
Teknologi B
Kommunikation/it
eller informatik C
Samfundsfag C
Biologi C

Arbejdsform
Generelt for alle tre år er, at der i undervisningen arbejdes meget med projekter, og de går ofte på tværs af fagene. Den viden, du får i ét fag, får du brug for i de andre fag. Selvfølgelig skal undervisningen leve op til de bestemmelser, som Folketinget har fastlagt, men du har stor indflydelse på undervisningens tilrettelæggelse. Der arbejdes både individuelt og i grupper, så du lærer både at fordybe dig og at samarbejde med de øvrige elever om at løse konkrete opgaver. En del af undervisningen forgår i laboratorier og værksteder, hvor du laver øvelser og dokumenterer sammenhænge mellem teori og praksis. Arbejdsformen og de dertil knyttede lange, sammenhængende undervisningsforløb stiller store krav til din selvstændighed, så på HTX får du udfordret dine evner til at lære at planlægge og disponere din tid.

Muligheder efter HTX
HTX giver dig mange muligheder – uanset hvad din drøm er. På hjemmesiden ug.dk er der mange informationer om HTX. Her kan man også på siden adgangskortet se mulige videregående uddannelser efter HTX.


HUSK VI HOLDER ÅBENT HUS DEN 27. JANUAR 2024