HTX

Læs om Det Tekniske Gymnasium i Sønderjylland

Drømmer du om at blive ingeniør, læge, tandlæge eller måske dyrlæge?

HTX er en 3-årig gymnasial uddannelse, hvor der er fokus på tekniske og naturvidenskabelige fag kombineret med almene fag. Din uddannelse bliver en spændende kombination af teori og praksis.
De naturvidenskabelige, tekniske og teknologiske fag udgør kernen i undervisningen – og det er i høj grad “learning by doing”, der kommer til at præge din tid på HTX.

Undervisningen er på et højt fagligt niveau og bliver krydret med eksperimenter i laboratorierne, praktisk arbejde i værksteder, spændende projekter og studieture. Projektarbejdet foregår ofte på tværs af fagene, hvor din viden fra ét fag skal bruges i andre fag.
HTX er dermed et oplagt valg, hvis du synes det er spændende at arbejde med fag som fysik, biologi, kemi, teknik og teknologi.

Folder om HTX på Det Tekniske Gymnasium Sønderjylland

Læs om HTX-uddannelsen  på Danske erhvervsskoler – og gymnasiers hjemmeside.

Opbygning og fag

HTX er bygget op med et fælles grundforløb på 3 måneder. I slutningen af grundforløbet vælger du den studieretning, du ønsker at fortsætte på. De efterfølgende godt 2½ år arbejder du med dine studieretningsfag og valgfag.

Grundforløbet
Grundforløbet består af dansk, engelsk, matematik og samfundsfag samt et studieområde, som omfatter faglig og tematisk organiseret undervisning indenfor teknologiske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige områder. Du vil også have forløb, hvor der arbejdes med sprog, kommunikation, it og en iværksætterorienteret dimension. Der vil endvidere være introduktion til værkstedsmæssig undervisning.

Studieretningsforløbet
Studieretningsforløbet består af obligatoriske fag, et selvvalgt studieområde, studieretningsfag, valgfag og et studieretningsprojekt.
Obligatoriske fag er f.eks. engelsk, fysik, kemi, matematik, teknik, teknologi, dansk, biologi og samfundsfag. Valgfag kan være informationsteknologi, erhvervsøkonomi, international teknologi og kultur, filosofi og erhvervspsykologi.
Studieretningerne giver dig mulighed for at vælge en studentereksamen med hovedvægt på forskellige teknik- og teknologifag. En studieretning indeholder en række fag, der supplerer hinanden. Det betyder, at det, du lærer i det ene fag, er tilrettelagt og giver mening i sammenhæng med de øvrige fag på din retning. En studieretning indeholder som minimum et fag på niveau A, et fag på niveau B og et fag på niveau C.
Fagene på HTX
Alle elever på HTX skal som minimum have følgende fag:
Teknikfag A
Dansk A
Engelsk B
Fysik B
Idéhistorie B
Kemi B
Matematik B
Teknologi B
Kommunikation/it
eller informatik C
Samfundsfag C
Biologi C

Arbejdsform
Generelt for alle tre år er, at der i undervisningen arbejdes meget med projekter, og de går ofte på tværs af fagene. Den viden, du får i ét fag, får du brug for i de andre fag. Selvfølgelig skal undervisningen leve op til de bestemmelser, som Folketinget har fastlagt, men du har stor indflydelse på undervisningens tilrettelæggelse. Der arbejdes både individuelt og i grupper, så du lærer både at fordybe dig og at samarbejde med de øvrige elever om at løse konkrete opgaver. En del af undervisningen forgår i laboratorier og værksteder, hvor du laver øvelser og dokumenterer sammenhænge mellem teori og praksis. Arbejdsformen og de dertil knyttede lange, sammenhængende undervisningsforløb stiller store krav til din selvstændighed, så på HTX får du udfordret dine evner til at lære at planlægge og disponere din tid.

Muligheder efter HTX
HTX giver dig mange muligheder – uanset hvad din drøm er. På hjemmesiden ug.dk er der mange informationer om HTX. Her kan man også på siden adgangskortet se mulige videregående uddannelser efter HTX.

Prøv en dag på HTX

Science dag – Ingeniør
Er du nysgerrigt anlagt og vild med at udforske og eksperimentere? Ønsker du at bruge viden fra naturvidenskabelige fag til at skabe nye teknologiske løsninger? Måske drømmer du om at udvikle bedre medicin, miljøvenlig kemi, sundere fødevarer og bioenergi?
Du har måske en interesse for sammenhængen mellem kroppen, de fødevarer du spiser, og hvordan man forebygger og bekæmper sygdomme? Måske vil du gerne vide, hvad der skal til for at sende en satellit i kredsløb, hvordan ”redder” vi klimaet, hvordan bygger vi vindmøller og udnytter vindenergien?

Fokuserede emner kan være:
Astronomi – Hvordan kan vi vide hvor langt væk en stjerne er?
Radiobølger – det elektromagnetiske spektrum: Hvordan virker WiFi?

Fanger noget af dette din interesse, så er en besøgsdag med undervisning på HTX lige noget for dig.  På denne besøgsdag kommer du til at arbejde både praktisk og teoretisk, ligesom du møder elever der har valgt denne studieretning på HTX. Eleverne på denne studieretning har sikkert en plan om på længere sigt, at læse til ingeniør, datalog, teknolog eller uddannelser med naturvidenskabelige fag på universitetet. Det får du mulighed for at snakke med dem om.

På Science-dagen kommer du i undervisningen til at arbejde både teoretisk, praktisk og i projektforløb, som typisk vil være, at skulle finde praktiske løsninger på fx klimaproblematikken, eller du kommer til at finde nye og bedre løsninger på aktuelle problemstillinger inden for sundhed, miljø, bæredygtighed og energi.

Få mere information om Science-dagen på HTX i Tønder – kontakt: Ole Dalsgaard, mail: [email protected] til en snak om hvordan vi kan skrue en spændende dag sammen for netop din klasse.

Medical-dag
Er du interesseret i hvordan ny teknologi forbedrer vores sundhed, kroppe og miljø? Har du en drøm om, at specialisere dig inden for bioteknologiens mange spændende muligheder – såsom medicinudvikling, sygdomsbehandling, biobrændsel, fødevarer eller genteknologi? Eller drømmer du om en fremtidig karriere som læge, dyrlæge, tandlæge, sygeplejerske, bioanalytiker eller biolog?

En besøgsdag på HTX, hvor du arbejder med Medical, vil være med til at give dig et indblik i dagligdagen på gymnasiet. På besøgsdagen kommer du til at arbejde både teoretisk og praktisk, og din læring vi bl.a. være i samspillet mellem de naturvidenskabelige fag, og om hvordan kroppen fungerer i forhold til kost, motion og medicin. Du kommer også til at arbejde med kroppens funktioner og biokemiske processer, bl.a. i forbindelse med sundhed og sygdomsforebyggelse

Du vil også få opgaver omkring problemstillinger, og dermed vil du arbejde løsningsorienteret i forhold til vigtige globale sundheds- og miljøproblemer. Du vil opleve en dag tæt på virkeligheden, hvor du i samarbejde med gode venner arbejder med de klassiske fag som kemi og bioteknologi men i en mere procesorienteret tilgang.

Få mere information om Medical-dagen på HTX Tønder – kontakt Ole Dalsgaard, mail: [email protected]

Communication
Hvad mon ”Communication” dækker over? Grundindholdet i faget ”Kommunikation & IT” er kommunikation med et digitalt aspekt. Det kan være den elektroniske kommunikation, der kan foregå mellem digitale artefakter som f.eks. droner og robotter, eller den visuelle kommunikation i f.eks. virtual reality, hjemmesider og film. I faget lærer du om den digitale udvikling, så du kan deltage kvalificeret i den moderne medievirkelighed, både som privatperson, på din kommende arbejdsplads, men også som global medborger i et demokratisk samfund.

I Kommunikation & IT lærer du alle dele af projektstyring som f.eks. idegenerering, empiriindsamling, prototyping, test, at arbejde sammen i grupper, samt at visualisere dine ideer og tanker, og i det hele taget at være kreativ.

Så har du en klasse, der kunne bruge en dag med moderne kommunikation og IT, så kontakt Ole Dalsgaard [email protected] for at høre nærmere, så vi sammen kan strikke en dag sammen, der passer til jer.