Valgfag - Idræt

Som noget nyt tilbyder vi i skoleåret 2022/2023 Idræt som valgfag

Få mere information om valgfaget Idræt


Idræt C
Idrætsfaget skal bidrage til at skabe bevægelsesglæde, give viden om og erfaringer med kroppen samt viden om kroppens bevægelsesmuligheder. Fysisk aktivitet er fagets genstandsfelt, hvorfor idræt på C-niveau stort set kun består af praksistimer. Undervisningen skal være en kobling mellem praksis og teori, hvorfor teorien inddrages i praksis. Det vil bl.a. give et indblik i den fysiske aktivitets betydning for sundheden samt en forståelse af idrættens kulturelle værdier.

Faglige mål


I undervisningen er målene at skabe en bevidsthed hos dig om, hvordan man træner, men også at du kan beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for: boldspil
musik og bevægelse
klassiske og nye idrætter.
Her kan indgå aktiviteter såsom fodbold, volleyball, hockey, step, aerobic, rytmisk gymnastik, styrketræning, parkour, crossfit osv. Målet er også at opnå kropsbevidsthed og at lære at indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer.

Kernestof:

Kernestoffet i idrætsfaget på C-niveau består af aktiviteter, som træner fysisk kapacitet, krops- og boldbeherskelse, og aktiviteter som har fokus på samarbejde og etik. Derudover vil der også indgå grundlæggende principper for træning samt begreber om fysisk aktivitet, livsstil og idrætsvaner. Det faglige aspekt i faget er, at du selv skal lave et opvarmningsprogram og et træningsforløb, som du redegør for med udgangspunkt i idrætsfaglig teori.

 

Så elsker du bevægelse, fysisk aktivitet og sundhed koblet op på teori, så er idrætsfaget helt sikkert noget for dig.