Valgfag - Filosofi

Filosofi handler grundlæggende om at tænke over tingene, og faget giver dig mulighed for at udvikle din måde at tænke og tale på

Få mere information om valgfaget Filosofi

”Det eneste jeg ved er at jeg ingenting ved” (Sokrates).

”Hvordan ved du at du findes?”, ”Hvordan vælger jeg det rigtige?”, ”Hvad er det rigtige?”, ”Hvad er et menneske”, ”Hvordan skal samfundet styres?”. Er det spørgsmål du har overvejet? Så kan det være filosofi er valgfaget for dig.

Filosofi betyder ”kærlighed til viden”. Det er det ultimative synergi-fag da det indeholder elementer af stort set alle andre fag man har i skolen såsom Logik (Mat), Argumentationsteori (Dansk), Politisk filosofi (samfundsfag), Erkendelse og videnskabsteori (Fysik/kemi), Etik (CSR). Overordnet set beskæftiger vi os med de store filosofiske konflikter som f.eks. hvilke regler vi skal opstille for at vælge det rigtige. Derudover kan vi dække emner som Ondskab / Kærlighed.

Fordi man får kendskab til grundprincipper bag så mange forskellige fag har man nemmere ved at indgå i samarbejde med de enkelte fag, men også på tværs af fag.

Undervisningen

Filosofi er et relativt teksttungt fag og kan blive meget teoretisk, men emner som etik kan også være praktisk anvendelige. Undervisningen foregår som regel enten som filosofisk samtale eller fordybelse. Filosofi har som sådan ikke nogen forudgående krav, du behøver ikke være god til Matematik eller Dansk for at vælge filosofi, men det kræver nok at du ikke har noget i mod at læse.

Eksamen:

Eksamen er en standard mundtlig eksamen hvor du trækker en primær tekst i et emne vi har gennemgået som du så forbereder og er til eksamen i.