Finans & Matematik

Studieretningen er for dig, som gerne vil arbejde med matematik, økonomi og finansiering

Finans & Matematik

Studieretningen er for dig, som gerne vil arbejde med matematik, økonomi og finansiering. Her kommer du bl.a. til at lære mere om, hvordan virksomheder arbejder med strategi, økonomistyring og eksport.

I matematik kommer du til at arbejde med en række fundamentale matematiske tankegange, begreber og metoder, og du lærer at bruge relevante matematiske hjælpemidler. Du får en bred indsigt i matematiske teorier og metoder. Du opnår evnen til at anvende de digitale værktøjer til at analysere og vurdere forskellige økonomiske problemstillinger. Du får også indsigt i virksomhedernes rolle i den globale økonomi. Vi anvender matematik til at analysere og beskrive virksomhedsøkonomiske forhold.

Virksomhedsøkonomi er et nyt fag, hvor du fx lærer om strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Du arbejder med virksomhedens økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen.

Så hvis du kan lide, at der er ”2 streger under” resultatet og kan lide at arbejde med tal, kan du vælge studieretningen Finans & Matematik. Også i denne studieretning har du mulighed for – udover Engelsk – at få sprogundervisning på højeste niveau (Spansk eller Tysk).

Fagene på Finans & Matematik

Matematik A
Virksomhedsøkonomi A
Dansk A
Engelsk A
Afsætning B
International Økonomi B
Tysk B/A eller Spansk A
Historie B
Finansiering C
Informatik C
Samfundsfag C
Jura C
+ valgfag eller løft

 

 

“Studieretningen Finans og Matematik er for dig der søger udfordringer – specielt inden for tal og div. økonomiske analyser. Denne studieretning har ikke kun været rigtig for mig, fordi jeg særligt er glad for tal og matematik, men fordi jeg på tre år, har fået en bred forståelse for og indsigt i økonomiske og matematiske teorier samt metoder”.
Mathilde Juhl, student 2020