Du ønsker at udfordre dig selv i tallenes verden

Økonomisk analyse, virksomhedsstrategi og matematik - så er det denne studieretning

Finans & Matematik

Studieretningen for dig der godt kan lide at sætte to streger under facit og samtidig gerne vil lære noget om jura og finansielle forhold. Studieretningen stiller skarpt på virksomhedernes økonomiske rolle i den globale økonomi.

Studieretningen er for dig, som gerne vil arbejde med matematik og økonomi.

I matematik kommer du til at arbejde med en række fundamentale matematiske tankegange, begreber og metoder, og du lærer at bruge relevante
matematiske hjælpemidler. Du får en bred indsigt i matematiske teorier og metoder. Du opnår evnen til at anvende de digitale værktøjer til at analysere
og vurdere forskellige økonomiske problemstillinger. Du får også indsigt i virksomhedernes rolle i den globale økonomi. Vi anvender matematik til at
analysere og beskrive virksomhedsøkonomiske forhold.

Virksomhedsøkonomi er et nyt fag, hvor du fx lærer om strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Du arbejder med virksomhedens
økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen.

Så hvis du kan lide, at der er ”2 streger under” resultatet og kan lide at arbejde med tal, kan du vælge studieretningen Finans & Matematik.

Også i denne studieretning har du mulighed for – udover engelsk – at få sprogundervisning på højeste niveau (Spansk eller Tysk).

A Matematik
A Virksomhedsøkonomi
A Dansk
A Engelsk
B Afsætning
B Historie
B International Økonomi
A Spansk / B Tysk
C Informatik
C Samfundsfag
C Erhvervsjura

+ valgfag eller løft