Den Internationale

Studieretning med fokus på sprog, international økonomi og kulturforståelse

Den Internationale Studieretning

Den internationale studieretning er for dig, der er interesseret i den store, globale verden og dens mange muligheder. Du vil få indblik i, hvordan verdens økonomi hænger sammen og hvordan det globale marked fungerer. Udgangspunktet er store globale virksomheder som ECCO, Danfoss, LEGO mfl.

Der vil være hele tre studieture. Der vil således være en studietur på hvert år. Første tur går til Hamborg, hvor det tyske marked er i fokus. På andet år rejser vi til Prag eller Bruxelles, hvor vi skal opleve flere af byernes kulturelle sider, og besøge danske virksomher, der har etableret sig i disse lande.

I 3.g er der mulighed for en længere udenlandstur til Vietnam, hvor du skal modtage undervisning i international økonomi på både engelsk og dansk. På denne tur skal du også høre om hvordan danske virksomheder agerer på det asiatiske marked.

Du skal være interesseret i sprog generelt og engelsk i særdeleshed, da mange af dine tekster vil være engelsksprogede. Desuden er faget kulturforståelse et omdrejningspunkt denne studieretning.

Fagene på Den Internationale studieretning

Hør Johanne fortælle om Den Internationale studieretning

Dansk A
Engelsk A
International Økonomi A
Afsætning A
Tysk B/A eller Spansk A
Virksomhedsøkonomi B
Historie B
Matematik B
Kulturforståelse C
Informatik C
Samfundsfag C
Jura C
+ valgfag eller løft

 

“Jeg valgte den internationale studieretning, eftersom min interesse er, at fokusset er lagt på relevante emner, der knytter sig op af, hvad der sker i omverden. Når man går på den internationale linje på Det Blå Gymnasium Tønder betyder det, at vi har en stærk tilknytning til lokale virksomheder især Ecco koncernen. Her får man en masse viden om grundfundamentet for en international virksomhed”.
Louise Rosager, student 2021