Menu

HHX er tre gode år

Se hvad nogle af vores tidligere elever fortæller om HHX

Tilbageblik på HHX for tidligere elever

Med en ungdomsuddannelse fra HHX er dine karriereveje åbne. Læs her, hvad nogle af vores tidligere elever har brugt deres HHX-uddannelse til.

Jonas Hansen, HHX student 2016, læreruddannet fra UC SYD i Haderslev. Ansat på Sportsefterskolen SINE 1.august 2021
”Jeg blev student på Det Blå Gymnasium Tønder i sommeren 2016, og efter et sabbatår med tid til min hobby som fodboldtræner samt arbejde som lærervikar, begyndte jeg på læreruddannelsen i Haderslev. Her er jeg nu blevet færdiguddannet og jeg har fra 1.august fået job på Sportsefterskolen SINE i Løgumkloster.

Det har været rigtig godt med en HHX-baggrund på læreruddannelsen. Ikke mindst fordi det internationale, samfundsfaglige og økonomiske perspektiv, fylder mere og mere i folkeskolen, og der har jeg basisviden fra HHX. Fra min HHX-tid kunne jeg også bruge det tværfaglige arbejde, hvor man på tværs af fagene skulle finde et godt samarbejde, hvor alle får brugt deres styrker til at løde problemstillingerne. Vi har på lærer uddannelse brugt meget tid på at ”stå foran andre” og her har jeg ligeledes haft en god base i de mange gange hvor vi har ”pitchet” en fremlæggelse på HHX.

HHX i Tønder var det helt rigtige for mig, da jeg fik mig en ungdomsuddannelse med mange muligheder for fremtiden, samtidig med at jeg var på en skole, som også var god til at tænke det hele menneske.”

Rasmus Hahnemann – CBS studerende, HA Almen Erhvervsøkonomi
”Jeg er studerende på Copenhagen Business School, hvor jeg er i gang med HA Almen Erhvervsøkonomi og starter på tredje og sidste år af bacheloruddannelsen efter sommerferien. De erhvervsøkonomiske fag på uddannelsen er opbygget på grundlaget af fagene og de økonomiske problemstillinger, som jeg som  stiftede bekendtskab med på Det Blå Gymnasium i Tønder.
Jeg har derfor kunne drage paralleller mellem nuværende pensum og det faglige grundlag som jeg har opbygget gennem 3 år på HHX. Specielt pensum og teori fra Virksomhedsøkonomi, International økonomi og Afsætning går igen ved mange af fagene på CBS. Derudover er universitetets uddannelse præget af teoretiske diskussioner med studiegruppe, fagansvarlige og undervisere, hvilket er kompetencer som Det Blå Gymnasium har givet gennem undervisningen og gruppearbejde”

Morten Jørgensen – student 2016, journaliststuderende Syddansk Universitet

Jeg gik på Det Blå Gymnasium i Tønder fra 2013 – 2016, hvor jeg havde tre rigtig gode år. Efterfølgende havde jeg et par sabbatår, hvor jeg spillede en masse håndbold og arbejdede en række forskellige steder.

I 2019 startede jeg på journalistuddannelsen på Syddansk Universitet, og jeg skal nu i praktik hos Eurosport frem til næste sommer, og dermed er jeg kommet tættere på drømmen om at blive sportsjournalist.

Tiden på Det Blå Gymnasium har blandt andet givet mig en masse med i rygsækken i forhold til specielt kommunikationsdelen i dansk, gruppearbejde, og hvordan man planlægger sin tid i forhold til opgaver.

Jeg kan kun anbefale Det Blå Gymnasium, som gav mig en god ballast med på vejen og har givet mig venner for livet.

Annemette Jørgensen, HHX-student 2013 nu ansat som marketingkoordinator hos DK Company

“Marketing og økonomi har været vejen til spændende jobs”
”Jeg dimitterede fra Det Blå Gymnasium Tønder i 2013, hvorefter jeg startede på BESTSELLERS egen elevuddannelse som salgs- og handelsassistent.
Marketing har altid haft en særlig interesse hos mig, så via arbejdet hos JACK & JONES, kom jeg til at arbejde som projektleder for marketing i mange B2B, samt B2C projekter til sælgere, samt Wholesale kunder. Nu arbejder jeg som Marketingkoordinator hos DK Company i København, hvor jeg er med til at udvikle og skabe det visuelle udtryk hos Saint Tropez og Soaked In Luxury.
For at løse de mange forskellige opgaver, drager jeg stadig nytte af mine hovedfag fra HHX – Afsætning og Virksomhedsøkonomi. Da jeg arbejder med Marketing, er det vigtigt at kunne fastsætte målgruppen, så jeg ved, hvilken gruppe markedsføringen skal være tilpasset. For hvert nyt projekt, der igangsættes, er en vigtig faktor selvfølgelig også budgettet. Det er en nødvendighed at kunne budgettere med de rette ressourcer til hvert projekt. Dette sikrer, at du ved, hvor mange aktiviteter, der kan fuldføres på et finansår, samt have en forståelse for opbygningen af et budget. Du skal også gerne kunne redegøre for, hvad den pågældende indsats vil kunne give virksomheden retur.
HHX har uden tvivl givet mig et solidt og sikkert afsæt som grundlag for mit karriereforløb.”

Didde Hvilsted Nielsen, HHX-student 2014, fortsatte på Universitetet

“Forretnings- og markedsudvikling gør mig klogere på kommunikation, ledelse og strategi”

Didde Hvilsted Nielsen har netop færdiggjort sin kandidatuddannelse på Syddansk Universitet i Odense. Didde valgte forretnings- og markedsudvikling, men HHX giver også mange andre muligheder for uddannelser på universitetet. Her kan du læse lidt om Diddes vej fra HHX til kandidatuddannelsen.
”Jeg dimitterede fra Tønder Handelsskole i sommeren 2014, men jeg har lige siden kunnet drage nytte af min tid på skolen.
Jeg påbegyndte i 2015 bacheloruddannelsen, HA erhvervsøkonomi, på SDU i Odense, hvor jeg med det forretningsmæssige og økonomiske perspektiv fra HHX var klædt godt på. Bacheloruddannelsen favnede meget bredt, så efter færdiggørelse heraf valgte jeg at bygge ovenpå og specialisere mig med en kandidatuddannelse indenfor forretnings- og markedsudvikling. Her er jeg blandt andet blevet klogere på markedskommunikation, ledelse og strategiudvikling – alt sammen både på nationalt og internationalt plan.
Jeg har aldrig jagtet en specifik stilling eller haft en stråleklar idé om, hvor jeg skulle ende, så jeg valgte at uddanne mig indenfor et område, som jeg fandt enormt spændende. At gå ind til mine uddannelser med åbent sind har gjort mig i stand til at reflektere og i større grad indsnævre, hvad det egentlig er, jeg godt kunne tænke mig at arbejde med.
Derfor tror jeg, det er vigtigt at huske på, at man ikke altid behøver en eksakt destination for at komme fremad i livet.”

Jakob Okholm, student 2018 – nu læser han International Business på CBS

“Økonomiske og sproglige fag samt det internationale fokus på HHX, har været god forberedelse for inden starten på CBS”.
”Efter min studentereksamen i 2018 og et sabbatår, begyndte jeg i august 2019 at læse en bachelor i International Business på Copenhagen Business School, hvor jeg netop har afsluttet mit første år. Livet som universitetsstuderende er sjovt og fleksibelt, men også meget krævende rent fagligt.
Den gode blanding af økonomiske og sproglige fag på HHX har forberedt mig godt til min uddannelse på CBS, hvor jeg specielt nyder godt af det høje sproglige niveau og internationale fokus, som vi havde på Det Blå Gymnasium Tønder, da min nuværende uddannelse foregår på engelsk.
Desuden har den økonomiske grundforståelse, som fagene International Økonomi, Virksomhedsøkonomi og Afsætning på HHX giver, helt klart været en fordel på en uddannelse, hvor globaliseringen af det globale erhvervsliv står som skarpt fokuspunkt.
Ved siden af mine studier på CBS, arbejder jeg hos ECCO, hvor jeg indgår i teamet Market Intelligence – et spændende job og en spændende virksomhed, som vi også tidligt stiftede bekendtskab med på Det Blå Gymnasium Tønder, hvor jeg kan forene teoretisk læring fra universitetet og føre det videre ud i praksis.”

Jonas Hansen, HHX-student 2016 – nu læser han til lærer i Haderslev

“HHX var springbrættet til læreruddannelsen”
Jonas Hansen blev student fra Det Blå Gymnasium i 2016, og har brugt sin studentereksamen fra os som springbræt til læreruddannelsen. Jonas er også fodboldtræner i Haderslev FK.
”Jeg blev student på Det Blå Gymnasium Tønder i sommeren 2016, og efter et sabbatår med tid til min hobby som fodboldtræner samt arbejde som lærervikar, begyndte jeg på læreruddannelsen i Haderslev. Her er jeg nu i gang med sidste år på UC Syd i Haderslev, hvor jeg har linjefagene matematik, samfundsfag, og idræt.
Her har især matematik og idræt været nemt overførbart til min læreruddannelse. Og på trods af, at jeg ikke havde idræt på handelsskolen, så var det ikke et problem at have det som linjefag.
Derudover har jeg fra min HHX-tid kunne bruge det tværfaglige arbejde, hvor man i en tværfaglig gruppe skulle finde et godt samarbejde, og hvor alle får brugt deres styrker og efterfølgende pitcher en fremlæggelse. Da jeg gik i folkeskolen, var jeg ikke sikker på, om jeg skulle have en STX eller en HHX. Jeg tænkte, som jeg tror mange andre også gør, at en STX er mere alment, men da jeg fandt ud af, at jeg havde lige så mange muligheder med en HHX var jeg ikke i tvivl.
Det var en god oplevelse for mig at blive undervist af fagfolk, som har deres fag under huden, grundet de fleste lærere på handelsskolen har erfaringer fra erhvervslivet. Og man mærker hurtigt at de brænder for deres fag, som var en stærk motivationskilde for mig.
HHX i Tønder var det helt rigtige for mig, da jeg fik mig en ungdomsuddannelse med mange muligheder for fremtiden, samtidig med at jeg var på en skole, som også var god til at tænke det hele menneske. Med mange gode arrangementer, værdier, og forståelse for man har en hobby, som betyder meget for en. Den forståelse har gjort, at jeg samtidig med min uddannelse har kunnet dyrke min hobby som fodboldtræner. Jeg arbejder nu i fodboldklubben Haderslev FK samtidig med, at jeg går på en videregående uddannelse. Det er en perfekt kombi, som jeg er sindssygt glad for.
HHX i Tønder er klart blandt de 3 bedste år af mit liv.”

Hvad siger eleverne

Anne Sofie Winther Christensen

”Jeg blev student fra Tønder Handelsskole i 2013 og har efterfølgende valgt at læse HA(jur.) på... læs mere

Annemette Jørgensen

“Efter at jeg færdiggjorde min HHX på Tønder Handelsskole, havde jeg en drøm om at komme... læs mere

Bisera Ibrisagic

”Jeg gik på den Internationale linje – det er en rigtig fed linje! At have en... læs mere

Cecilie Iwang

“HHX er med til at udvikle min horisont og har givet mig masser af ny, interessant... læs mere

Christina Heigren

“HHX i Tønder var tre fantastisk gode år, som gav mig en masse sociale og faglige... læs mere

Lene Rahr

“Det Blå Gymnasium Tønder er en moderne skole med super gode faciliteter og et godt studiemiljø.... læs mere

Laust Andersen

Jeg har valgt denne studieretning, da jeg synes, at matematik er fedt og gerne vil gå... læs mere

Mads Dahl Larsen

”Jeg valgte HHX af flere grunde. For det første havde jeg hørt rigtig meget godt om... læs mere

Malene Jensen

”Jeg er igennem samtlige 3 år på HHX kun blevet bekræftet i, at mit valg har... læs mere

Marianne Jørgensen

”HHX var for mig tre gode år, hvor jeg udviklede mig rigtig meget både på det... læs mere

Morten Carstensen

“Jeg valgte HHX, fordi fagene er nutidige og anvendelige. På uddannelsen har jeg fået en masse... læs mere

Nanna Sønnichsen

”På HHX er der et særligt fokus på fag som virksomhedsøkonomi, afsætning, økonomi og erhvervsret. Eller... læs mere

Nathalie Bindzus

”Jeg valgte HHX i Tønder, fordi jeg havde hørt godt om skolen. Og så lød det... læs mere

">