Valgfag - Psykologi

I valgfaget Psykologi lærer du hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig.

Få mere information om valgfaget psykologi


Psykologi C-niveau

Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder som et resultat
af samspillet mellem psykologiske, sociale, kulturelle og fysiologiske faktorer.

Fagområder i valgfaget Psykologi


I valgfaget Psykologi kommer du til at arbejde med følgende fagområder:

Adfærdspsykologi
Er mennesket blot som et dyr styret af stimulus og respons?

Personlighed
Hvordan er en personlighed opbygget?
Hvordan forsvarer personen sig mod ”angreb”?
Hvordan kan man løse og komme ud af kriser?
Hvilke sindslidelser kan blive en konsekvens af den personlige udvikling?

Kognitiv psykologi
Hvordan sanser vi input og hvordan organiserer vi dem i hjernen?

Socialpsykologi
Hvordan agerer det enkelte menneske i samfundet og hvilke konflikter kan der opstå?

I faget psykologi på Cniveau får du et bredt kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normaltfungerende menneske. Du får bl. a. viden om menneskets udvikling, herunder betydningen af arv, miljø og kultur samt psykologiske og sociale forholds betydning for læring og motivation.