Valgfag - Innovation

I valgfaget Innovation får du færdigheder som bruges i processen fra ide´ til færdigt produkt

Få mere information om valgfaet Innovation

Valgfaget Innovation er for dig, som er god til at undre dig. … Kombinationen af fagene Afsætning og Innovation gør dig nemlig i stand til at arbejde med både idé- og forretningsudvikling. Du får både hænder og hoved fyldt af innovation, og du lærer at tænke innovativt – ikke kun økonomisk, men også socialt og kulturelt. Innovation er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden, kundskaber og kompetencer inden for invention, innovation og diffusion.

Teori og faglige mål

Faget giver færdigheder til at arbejde med processerne fra idé til værdiskabende handling, i såvel private og offentlige virksomheder som i profit- og nonprofitorganisationer. Derudover handler faget om innovations betydning på såvel individ-, virksomheds- og samfundsniveau.

Teorien i valgfaget Innovation bringer sig omkring følgende områder:

Forretningsmodeller og værdiskabelse
Samarbejde og organisering
Kreativitet og idegenerering
Foretagsomhed (skabe forandrende handlinger – med værdi for sig selv og andre)

Når faget er slut kan I:

Reflektere over innovative processer, Arbejde med forskellige menneske, Arbejde kreativt i forsk. Problemstillinger, Iværksætter potentiale, Finde og bruge sit netværk