Administration

Gitte Brügge

IT-medarbejder

Lars Lorentzen (LO)

IT-Ansvarlig

Gitte Okholm Christensen (GOC)

Bogholderi

Heidi Borg (HJ)

Sekretær

Helle Bruun Madsen (HBM)

Sekretær, LOP-konsulent mm

Ledelse

Ole Dalsgaard (OD)

Uddannelseschef HHX, HTX og EUD/EUX

Alex B.Petersen (AP)

Souschef, ansvarlig for Administration og Økonomi

Carsten Eriksen (CE)

Direktør

Studievejledere

Paul Jacob Meyer (PM)

Studievejleder, Samfundsfag og IØ

Gitte Lyse Gjesing (GG)

Studievejleder og underviser i Spansk

Flemming Sørensen (FS)

Studievejleder, markedsføring, events, idræt mm

Undervisere

Dana Rickertsen (DR)

Tysk og Engelsk

Mads Wengel Joensen (MWJ)

Afsætning og Virksomhedsøkonomi

Louise Sønnichsen (LOS)

Lars Skovgård Laursen (LL)

Mediefag. Digital design & udvikling. Kommunikation & IT. Informatik.

Christina Margaretha Baduin (CMB)

Matematik

Mario Frank Baduin (MFB)

Informatik, programmering og IØ

Mikkel Carlsen (MC)

Underviser & projektopgaver

Morten Westergaard (MOW)

Dansk (HHX) og Matematik.

Vini Mølgaard Olsen (VMO)

Matematik (HHX, HTX).

Anette Okholm (AO)

Projektkoordinator og tyskunderviser

Anne Hedegaard Andresen (AA)

Afsætning og Erhvervsøkonomi (HHX).

Jesper Uhre (JUH)

Matematik (HHX, HTX) og Fysik (HTX), ansat på EUC Syd

Brian Sloth (BS)

Virksomhedsøkonomi og International økonomi (HHX)

Nick Charles Porter (NP)

Engelsk

Mia Møballe Oesen (MO)

Afsætning, Virksomhedsøkonomi og Innovation (HHX).

Fanny Nørgaard-Nielsen (FN)

Dansk og Kulturforståelse

Christoffer Vibæk Nielsen (CN)

Samfundsfag og Samtidshistorie

Jesper Amlund Miltersen (JAM)

Jura

Lene Kristensen (LKR)

Matematik og Teknologi (HTX)

Kirsti Dana Jacobsen (KB)

Mediefag, Samtidshistorie og KOM/IT (htx)

Lars Løbner Hansen (LH)

Dansk og Samtidshistorie

Bo Børsen Hansen (BB)

Afsætning og IØ

Tom Gerlach (TG)

VØ, Finansiering og Erhvervsøkonomi

Jannie Elgaard (JE)

Engelsk og Tysk

Martin Clausen (MAC)

Engelsk og Ide´historie (HTX)

Øvrige

Vagn Petersen

Pedelmedhjælper

Michael Baagøe

Teknisk Serviceleder