Undervisningsbeskrivelser for htx findes på EUC-Syds hjemmeside.Undervisningsbeskrivelser hhx 3. år 2016-17
KlasseFagUnderviser
2016hh3aSO3
Dansk AMichelle Jepsen
Tysk APeter Beiter Andresen
Spansk AGitte Lyse Gjesing
Afsætning ABo Børsen Hansen
Virksomhedsøkonomi ATom Gerlach
International økonomi BBrian Morell Sloth
Finansiering BTom Gerlach
Matematik AOle Dalsgaard
Samtidshistorie BGerd Diercksen
Erhvervsret CNima Steensen/Jesper Amlund
Psykologi CPeter Beiter Andresen
2016hh3bSO3
Dansk AFanny E. Nørgaard-Olsen
Engelsk ANick Porter
Tysk APeter Beiter Andresen
Spansk AGitte Lyse Gjesing
Afsætning ABo Børsen Hansen
Virksomhedsøkonomi ANima Steensen
International økonomi BBrian Morell Sloth
Samtidshistorie BLars L. Hansen
Matematik AOle Dalsgaard
Erhvervsret CNima Steensen/Jesper Amlund
Psykologi CPeter Beiter Andresen
2016hh3cSO3
Dansk ALars L. Hansen
Engelsk ANick Porter
Tysk APeter Beiter Andresen
Spansk AGitte Lyse Gjesing
Afsætning ABo Børsen Hansen
International økonomi ABo Børsen Hansen
Matematik AOle Dalsgaard
Samtidshistorie BGerd Diercksen
Erhvervsret CNima Steensen/Jesper Amlund
Kulturforståelse BPeter Beiter Andresen
Psykologi CPeter Beiter Andresen
2016hh3dSO3
Dansk ALars L. Hansen
Engelsk ANick Porter
Tysk APeter Beiter Andresen
Spansk AGitte Lyse Gjesing
Afsætning ABo Børsen Hansen
Matematik AOle Dalsgaard
Samtidshistorie BGerd Diercksen
Erhvervsret CNima Steensen/Jesper Amlund
Psykologi CPeter Beiter Andresen
Mediefag BBente Møller Lidegaard
IT AHelena Nattestad Kjærbæk
Undervisningsbeskrivelser hhx 2. år 2016-17
KlasseFagUnderviser
2016hh2aErhvervscase
Dansk AMichelle Jepsen
Engelsk AVibeke Ohrt
Tysk B (2016btyb21)Gerd Diercksen
Afsætning AMette Wiege
International økonomi BPaul Jacob Meyer
Matematik B (2016bmab23)Jesper Uhre
Matematik B (2016bmab25)Lene Kristensen
2016hh2bErhvervscase
Dansk AMichelle Jepsen
Engelsk AMartin Clausen
Tysk B (2016btyb22)Peter Beiter Andresen
Afsætning ABo Børsen Hansen
International økonomi BPaul Jacob Meyer
Matematik B (2016bmab25)Lene Kristensen
Samtidshistorie BChristoffer Vibæk Nielsen
Samfundsfag BValter Larsen
Psykologi CFinn Hedegaard
2016hh2cErhvervscase
Dansk AFanny E. Nørgaard-Nielsen
Engelsk ANick Porter
Tysk BJannie B. Elgaard
Afsætning AAnne Hedegaard Andresen
Virksomhedsøkonomi BBrian Morell Sloth
Matematik B (2016bmab23)Jesper Uhre
Samtidshistorie BChristoffer Vibæk Nielsen
2016hh2dErhvervscase
Dansk AFanny E. Nørgaard-Nielsen
Engelsk AJannie Bach Elgaard
Tysk B (2016btyb22)Peter Beiter Andresen
Tysk B (2016btyb21)Gerd Diercksen
Virksomhedsøkonomi BNima Steensen
International økonomi BPaul Jacob Meyer
Matematik B (2016bmab25)Lene Kristensen
Innovation CMia Oesen
MediefagKasper Kristensen
ITHelena N. Kjærbæk
Undervisningsbeskrivelser hhx 1. år 2016-17
KlasseFagUnderviser
2016hh1aDansk AFanny E. Nørgaard-Nielsen
Engelsk AVibeke Ohrt
Spansk A (2016bspa12)Michelle Jepsen
Afsætning AMette Wiege
Matematik COle Dalsgaard og Brian Sloth
Samfundsfag CValter Larsen
2016hh1bEngelsk AMartin Clausen
Spansk A (2016bspa12)Michelle Jepsen
Afsætning AMette Wiege
Matematik COle Dalsgaard og Brian Sloth
Samfundsfag BChristoffer Vibæk Nielsen
 2016hh1cEngelsk ANick Porter
Spansk A (2016bspa12)Michelle Jepsen
Virksomhedsøkonomi BBrian Morell Sloth
International økonomi APaul Jacob Meyer
Matematik COle Dalsgaard og Brian Sloth
Samfundsfag CChristoffer Vibæk Nielsen
KulturforståelseFanny E. Nørgaard-Nielsen
2016hh1dDanskVibeke Ohrt
Engelsk AMartin Clausen
Spansk A (2016bspa12)Michelle Jepsen
Afsætning AAnne Hedegaard Andresen
Matematik COle Dalsgaard og Brian Sloth
Samfundsfag CChristoffer Vibæk Nielsen
MediefagKasper Kristensen
ITHelena N. Kjærbæk