Undervisningsbeskrivelser for htx findes på EUC-Syds hjemmeside.Undervisningsbeskrivelser hhx 3. år 2017-18
KlasseFagUnderviser
2017hh3aDansk ALars L. Hansen
Engelsk AVibeke Ohrt
Tysk A (2017btya31)Gerd Diercksen
Afsætning AMette Wiege
Virksomhedsøkonomi ATom Gerlach
Finansiering BTom Gerlach
Matematik A (2017bmaa31)Ole Dalsgaard
Samtidshistorie BGerd Diercksen
Erhvervsret CNima Safa Steensen
Psykologi C (2017bpsc31)Peter B. Andresen
Innovation C (2017binc35)Mia Oesen
 2017hh3bDansk ALars L. Hansen
Engelsk AMartin Clausen
Tysk A (2017btya31)Gerd Diercksen
Spansk A (2017bspa31)Gitte Lyse Gjesing
Afsætning ABo Børsen Hansen
Virksomhedsøkonomi ANima Safa Steensen
Finansiering C (2017bfinc35)Brian M. Sloth
Matematik A (2017bmaa31)Ole Dalsgaard
Samtidshistorie BChristoffer Vibæk Nielsen
Erhvervsret CNima Safa Steensen
Psykologi C (2017bpsc31)Peter B. Andresen
Innovation C (2017binc35)Mia Oesen
 2017hh3cDansk AFanny E. Nørgaard-Nielsen
Engelsk ANick Porter
Tysk A (2017btya31)Gerd Diercksen
Spansk A (2017bspa31)Gitte Lyse Gjesing
Afsætning AAnne Hedegaard Andresen
International økonomi ABrian M. Sloth
Finansiering C (2017bfinc35)Brian M. Sloth
Matematik A (2017bmaa31)Ole Dalsgaard
Samtidshistorie BChristoffer Vibæk Nielsen
Kulturforståelse BPeter B. Andresen
Erhvervsret CJesper Amlund Miltersen
Psykologi C (2017bpsc31)Peter B. Andresen
Innovation C (2017binc35)Mia Oesen
2017hh3dDansk AFanny E. Nørgaard-Nielsen
Engelsk AJannie B. Elgaard
Tysk A (2017btya31)Gerd Diercksen
Spansk A (2017bspa31)Gitte Lyse Gjesing
Afsætning AMia Oesen
Virksomhedsøkonomi ANima Safa Steensen
Finansiering C (2017bfinc35)Brian M. Sloth
Matematik A (2017bmaa31)Ole Dalsgaard
Samtidshistorie BGerd Diercksen
Erhvervsret CJesper Amlund Miltersen
Psykologi C (2017bpsc31)Peter B. Andresen
Innovation C (2017binc35)Mia Oesen
Mediefag BKirsti Dana Jakobsen
Informations TeknologiKasper Kristensen
 Undervisningsbeskrivelser for hhx 2. år 2017-2018
KlasseFagUnderviser
2017hh2aErhvervscaseTom Gerlach/Mette Wiege
Dansk AFanny E. Nørgaard-Nielsen
Engelsk AVibeke Ohrt
Tysk B (2017btyb21)Peter B. Andresen
Spansk AGitte Lyse Gjesing
Afsætning AMette Wiege
International økonomi BBo Børsen Hansen
Matematik B (2017bmab2juh)Jesper Uhre
Matematik B (2017bmab2od)Ole Dalsgaard
Samtidshistorie BKirsti Dana Jakobsen
2017hh2bErhvervscaseNima Safa Steensen/Mette Wiege
Dansk AMichelle Jepsen/Morten Westergaard
Engelsk AMartin Clausen
Tysk B (2017btyb21)Peter B. Andresen
Spansk AGitte Lyse Gjesing
Afsætning AMette Wiege
International økonomi BBrian M. Sloth
Matematik B (2017bmab2juh)Jesper Uhre
Matematik B (2017bmab2od)Ole Dalsgaard
Samfundsfag BChristoffer Vibæk Nielsen
Psykologi CPeter B. Andresen
2017hh2cErhvervscaseBrian M. Sloth/Mia M. Oesen
Engelsk ANick Porter
Tysk B (2017btyb21)Peter B. Andresen
Spansk AGitte Lyse Gjesing
Virksomhedsøkonomi BBrian M. Sloth
Matematik B (2017bmab2juh)Jesper Uhre
Matematik B (2017bmab2od)Ole Dalsgaard
2017hh2dErhvervscaseTom Gerlach/Anne H. Andresen
Dansk AMorten Westergaard
Engelsk AMartin Clausen
Tysk B (2017btyb21)Peter B. Andresen
Spansk AGitte Lyse Gjesing
Virksomhedsøkonomi BTom Gerlach
International økonomi BPaul Jacob Meyer
Matematik B (2017bmab2juh)Jesper Uhre
Matematik B (2017bmab2od)Ole Dalsgaard
Innovation CMia Oesen
Mediefag BKirsti Dana Jakobsen
 Undervisningsbeskrivelser for hhx 1. årgang 2017-2018
KlasseFagUnderviser
2017hh1aDansk AMorten Westergaard
EngelskNick Porter
Tysk B (2017btyb12)Jannie Bach Elgaard
Tysk B (2017btyb14)Anette Okholm
Spansk AGitte Lyse Gjesing
Afsætning A/BBo Børsen Hansen
International økonomi BPaul Jacob Meyer
Samfundsfag CValter Larsen
Informatik CRené Buur Kjøller
2017hh1bDansk AMorten Westergaard
Tysk B (2017btyb12)Jannie Bach Elgaard
Tysk B (2017btyb14)Anette Okholm
Spansk AGitte Lyse Gjesing
Afsætning AMette Wiege
International økonomi BBo Børsen Hansen
Informatik CRené Buur Kjøller
2017hh1cEngelskNick Porter
Tysk B (2017btyb12)Jannie Bach Elgaard
Tysk B (2017btyb14)Anette Okholm
Spansk AGitte Lyse Gjesing
Afsætning ABo Børsen Hansen
International økonomi ABo Børsen Hansen
Informatik CRené Buur Kjøller
Samfundsfag CPaul Jacob Meyer
2017hh1dDansk AMorten Westergaard
Tysk B (2017btyb12)Jannie Bach Elgaard
Tysk B (2017btyb14)Anette Okholm
Spansk AGitte Lyse Gjesing
International økonomi BPaul Jacob Meyer
Samfundsfag CChristoffer Vibæk Nielsen