Projekter

Oversigt over de projekter, hvor vi er tovholder

Det Blå Gymnasium Tønder er med i en række projekter, hvor vi er tovholdere. Det er fx projekter om bæredygtighed, trivsel, og karriereperspektiver. Nedenfor er der en oversigt over de projekter, som vi er tovholder på. Der er ligeledes et link, så interesserede kan finde uddybende oplysninger og informationer om projekterne.

Afsluttet projekt

Vi har tidligere været tovholder på nedenstående projekt, som nu er afsluttet: