Bestyrelsen

Skolens bestyrelsen består af personer fra forskellige interessegrupper

Bestyrelsen for Tønder Handelsskole er bestående af nedenstående personer

Peter Norman, Director, HR Services, LEGO (Selvudpeget) – formand

Solveig Andersen (udpeget af Tønder Kommune) – næstformand

Hans Jørgen Rømer Andersen (udpeget af HK Sydjylland) – medlem af forretningsudvalget

Mette Boysen, OKM A/S (udpeget af Dansk Industri)

Anne Ruge, Adecco (udpeget af Dansk Erhverv)

Frank Hoffmann (udpeget af Tønder Handelstandsforening)

Else Bock (udpeget af HK Sydjylland)

Irene Nielsen (udpeget af HK Sydjylland)

Ejner Truelsen, Chef designer, ECCO (selvudpeget)

Svend Hollensen, Syddansk Universitet (selvudpeget)

Lars Hansen (Pædagogisk Råds formand – Tønder Handelsskole)

Lars Lorenzen (Teknisk-administrative personale – Tønder Handelsskole) – ingen stemmeret

Martin Jacobsen (Formand – elevrådet Tønder Handelsskole)

Simon Maymann (Næstformand – elevrådet Tønder Handelsskole)

Carsten U. Eriksen, Direktør Tønder Handelsskole – ingen stemmeret