Bestyrelsen

Skolens bestyrelsen består af personer fra forskellige interessegrupper

Bestyrelsens sammensætning, december 2017

Peter Norman, Director, HR Services, LEGO (udpeget af Dansk Erhverv) – formand

Solveig Andersen (udpeget af Tønder Kommune) – næstformand

Hans Jørgen Rømer Andersen (udpeget af HK Sydjylland) – medlem af forretningsudvalget

Mette Boysen, SAPA Extrusion Tønder (udpeget af Dansk Industri)

Frank Hoffmann (udpeget af Tønder Handelstandsforening)

Else Bock (udpeget af HK Sydjylland)

Lena Andresen (udpeget af HK Sydjylland)

Ejner Truelsen, Chef designer, ECCO (selvudpeget)

Svend Hollensen, Syddansk Universitet (selvudpeget)

Lars Hansen (Pædagogisk Råds formand – Tønder Handelsskole)

Lars Lorenzen (Teknisk-administrative personale – Tønder Handelsskole) – ingen stemmeret

Formand – elevrådet Tønder Handelsskole. Ny repræsentant vælges i august 2018

Martin Jacobsen (næstformand – elevrådet Tønder Handelsskole) – ingen stemmeret

Carsten U. Eriksen, Direktør Tønder Handelsskole – ingen stemmeret