Her er skolens elevråd

Hver klasse har en repræsentant i elevrådet, ligesom der er en suppleant i alle klasserne