Her er skolens elevråd

Elevrådet er sammensat af repræsentanter fra årgangene