Advisory Board

Skolens Advisory Board består af lokale erhvervsdrivende

Advisory Board

Der er tilknyttet et Advisory Board til skolen. Her sidder en lille gruppe lokale erhvervsdrivende, som er sparringspartnere til skolens ledelse. Der afholdes kvartalsvise møder, hvor strategi og aktuelle emner bliver drøftet.I dette Advisory Board sidder: Brian Hansen, indehaver af VW Tønder Tommy Nissen, indehaver af El-Centrum Frank Hoffmann, butiksindehaver af bl.a. By Hoff og Mr.Hoff Michael Riis, indehaver Nybolig Tønder

Carsten Eriksen

Direktør