Prøv en dag på HHX

Oplev en temadag på Det Blå Gymnasium Tønder

HHX dage er tilbud til folkeskolens 7.-10. klasse

HHX dage i skoleåret 2024/2025

Der er en stigende interesse for at høre om de tilbud som er på vores gymnasium. Så udover brobygningsaktiviteterne, så får du nu mulighed for at prøve en eller flere dage på skolen. Det sker med vores HHX-dage, hvor du vælger dig ind på et tema.

På selve dagen kommer du til at arbejde med opgaver fra elevernes dagligdag. Der er fokus på praksisnære og relevante opgaver, som giver dig et indtryk af at være elev her hos os. Der er mange forskellige temaer, og der vil være noget for dig uanset hvilke interesser du har.

Se mere om vores HHX-dage nedenfor – Tilmeldingsfristen er den 1. oktober  2024

GYMNASIEMATEMATIK
Her er der fokus på praktisk matematik og dagen er for de elever der ønsker at blive udfordret i matematikkens verden. Indholdet er udvalgte matematiske problemer og åbne opgaver, som henvender sig specifikt til elever i 7.– 10. klasse, der overvejer en ungdomsuddannelse med en matematisk studieretning. Der er meget fokus på praktisk matematik og gennem opgaveregning kommer eleverne bl.a. til at lære mere om, hvordan virksomheder arbejder med økonomi og statistisk materiale.

Eleverne bliver udfordret i matematik, og kommer til at lære noget matematik, de ikke har til daglig og dagen er medvirkende til, at eleverne bliver rustet til at møde noget matematik, de måske skal have på HHX. Det er muligt at tilmelde enkelte elever eller hele klassen. Tilmeldingsfristen er den 1. oktober 2024. Forløbene bliver afholdt i december, januar og februar måned.
Er der spørgsmål, så kontakt Flemming Sørensen: [email protected]

MOVIE CHALLENGE
Det er fedt at lave film! På dagen lærer eleverne de begreber, der bruges til at tale om film, og hvordan man kan fortælle en historie ved hjælp af levende billeder. Derudover lærer de også at optage på professionelle kameraer samt sætte klippene sammen i Final Cut Pro X på Mac, som Det Blå Gymnasium Tønder stiller til rådighed. Dagen er medvirkende til, at eleverne bliver rustet til at møde noget af dét, de kan få i mediefag på HHX.

Vi starter med at arbejde med de filmiske virkemidler, og ser på elevproducerede eksempler. Dernæst skal vi lave storyboard og arbejde med forskellige optageteknikker. Efter pausen er der tid til redigering, inden vi ser de forskellige film og bedømmer disse. Det er muligt at tilmelde enkelte elever eller hele klassen. Tilmeldingsfristen er den 1. oktober 2024. Forløbene bliver afholdt i december, januar og februar måned.

Er der spørgsmål, så kontakt Flemming Sørensen: [email protected]

SUCCES MED SPROG
Hvordan bliver vi klogere på verden og de forskellige kulturer, der omgiver os?
På denne dag får eleverne en kort introduktion til sprogundervisning på Det Blå Gymnasium Tønder. De får trænet deres tunge med spanske, engelske og tyske gloser, og de vil få indsigt i, hvordan livet er i de lande, hvor sprogene tales. Eleverne kommer også til at snakke med nogle af vores elever – enten på tysk, engelsk eller spansk.

Det er muligt at tilmelde enkelte elever eller hele klassen. Tilmeldingsfristen er den 1. oktober 2024. Forløbene bliver afholdt i december, januar og februar måned.

Er der spørgsmål, så kontakt Flemming Sørensen: [email protected]

PRIVATØKONOMI & KLAR TIL FRITIDSJOB
Undgå Luksusfælden og lær om privatøkonomi!

Hvordan lægger man et budget og får et økonomisk overblik? Eleverne kommer til at arbejde med lønsedlen, skat, rådighedsbeløb og meget mere. De får en intro til begrebet økonomi med det formål at få en forståelse for det økonomiske kredsløb, dog med fokus på privatøkonomien.
Undervisningen er en introduktion til de økonomiske overvejelser der er forbundet med at have eller få et fritidsjob. Eleverne bliver præsenteret for emner som lønseddel, skattesystem, personligindkomst og fradrag. De vil ’hands on’ udarbejde et budget, med de dertilhørende indtægter, udgifter, rådighedsbeløb mm. Andre emner såsom finansiering, ÅOP, låneydelse og jura bliver ligeledes berørt.

Det er muligt at tilmelde enkelte elever eller hele klassen. Tilmeldingsfristen er den 1. oktober 2024. Forløbene bliver afholdt i december, januar og februar måned.
Er der spørgsmål, så kontakt Flemming Sørensen: [email protected]

LØVENS HULE – JUNIOR
En dag med fokus på innovation og iværksætteri, hvor du kommer til at arbejde med innovation og innovative processer. Hvordan bliver den rigtig gode ide` til virkelig? Hvordan laver man en forretningsplan? Vi slutter med ”Løvens hule”.
Vi arbejder med at få sat nogle ord på begrebet innovation. Gennem opbygning af et ’fælles’ innovationssprog og gennemgang af innovationsbegreber bevæger vi os igennem innovationsprocessen. Vi kigger på innovation, iværksætteri og entreprenørskab.

Du beskæftiger dig med ”hands on” kreative teknikker og processer, med det formål at idé generere nye produkter, services og processer. Forretningsplanen er et centralt element til styring af vejen fra idé til produkt, og du bliver introduceret til brugen og formålet med denne. I denne vil fastlæggelse af målgruppe og økonomi være centrale elementer. Dagen afsluttes med en Pitch som i Løvens hule.

Det er muligt at tilmelde enkelte elever eller hele klassen. Tilmeldingsfristen er den 1. oktober 2024. Forløbene bliver afholdt i december, januar og februar måned.

Er der spørgsmål, så kontakt Flemming Sørensen: [email protected]

VERDEN I FORANDRING – EN DAG MED SAMFUNDSFAG
En dag med fokus på samfundsfag og hvordan nyhederne formidles på forskellige medieplatforme med udgangspunkt i nyhedsbilledet set fra de unges perspektiv. Temadagen ”Verden i forandring – en dag med samfundsfag” vil give eleverne viden om faget samfundsfag, og have fokus på den måde, som de unge mennesker modtager nyhederne på deres kendte medieplatforme. Temadagen vil veksle mellem oplæg, workshops og små øvelser, så eleverne kan få indblik i samfundsfaglige metoder og processer som gør sig gældende i forhold til kommunikation på de traditionelle medieplatforme. Indholdet vil omhandle danske og internationale samfundsforhold. Eleverne vil få indblik i, hvad der vises i nyhederne og hvorfor Danmark bliver påvirket, når der sker forandringer ude i verden. Derfor kommer eleverne også til bl.a. at arbejde med demokratiske processer sammenholdt med andre styringsformer.

Det er muligt at tilmelde enkelte elever eller hele klassen. Tilmeldingsfristen er den 1. oktober 2024. Forløbene bliver afholdt i december, januar og februar måned.

Er der spørgsmål, så kontakt Flemming Sørensen: [email protected]