Hvad gør du hvis det brænder på skolen?

Se instruks for opførsel ved brand og redning