Tønder Handelsskoles Venner

Bliv medlem af vores Venneforening og støt aktiviteter for vores elever

Ekstraordinær generalforsamling den 25. november klokken 20:00

Dagsorden ved generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens eller bestyrelsens beretning
  4. Godkendelse af foreningens årsregnskab
  5. Ændringsforslag til vedtægter
  6. Aktiviteter for kommende år
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Valg til bestyrelsen
  9. Diskussion af indkomne forslag
  10. Eventuelt

Støt Venneforeningen og dermed vores elever

Tønder Handelsskoles Venner har til formål at bidrage til, at skabe gode forhold for nuværende og kommende elever, samt at bidrage til fastholdelse og tiltrække nye elever til Tønder Handelsskole

Læs om Tønder Handelsskoles Venner og se mere om indmeldelse og aktiviteter på linket nedenfor:

Ny brochure_TOHA Venner

TOHA´s Venner_Vedtægter 2019

Ligeledes arbejder Tønder Handelsskoles Venner for at tidligere elever fastholder tilknytning til byen og egnen. Vi har bl.a. været med til at samle midler til den nye aktivitetsbane