Deutsch an der Grenze

Er du tysklærer og ønsker du at øge kendskabet til faget og mulighederne i Grænselandet?

Program torsdag den 27. oktober 2022

09.30 – 10.00
Herzlich Willkommen in Tondern
Ankomst og morgenbrød

10.00 – 12.00
Flersprogethed, codeswitching og translanguaging i teori og praksis/ Ph.d. Camilla Hansen, UC Syd og Sproglig konsulent & tysklærer Adeline Muntenjon
Flersprogethedsdidaktik i teori og praksis

Sprogfærdigheder er blandt de vigtigste menneskelige færdigheder. Gennem sproget konstruerer vi mening og finder vores plads i de fællesskaber, vi er del af. Sprog er også kultur og et værktøj, der åbner
verdener for os. Jo flere sprog vi taler, jo flere muligheder åbner sig. Men hvad siger den nyeste forskning om flersprogethed? Og hvordan kan flersprogethedsdidaktikken bidrage til tyskundervisningen? I
workshoppen vil vi med baggrund i de nyeste tendenser indenfor flersprogethedsforskningen, søge svar på nogle af disse spørgsmål. Deltagerne får indblik i anvendelsen af flersprogethedsdidaktikken i
praksis, gennem konkrete undervisningsmaterialer og læringsaktiviteter til tyskundervisningen på alle klassetrin.
Vi håber, at deltagerne vil bidrage med deres egne didaktiske erfaringer

12.00 – 13.00
Frokost og networking

13.30 – 14.30
Schackenborg Slot  – guided tur / Guidechef Morten Glieman

14.45-18.00
Tysk og grænselandet i undervisningen

14.45-15.45
Workshop 1
Grænselandets stemmer på godt og ondt v/ Lektor Kate Fuchs, Alssundgymnasiet
Præsentation af et nyt undervisningsmateriale ”Stimmen aus der Grenzregion” med fokus på identitet, tosprogethed og ordforrådstilegnelse.

16.00-18.00
Sort sol oplevelse

18.00 – 20.00
Workshop 2
Hvordan kan tyskfaget inddrages i lejrskoleophold
Idegenerering / Adeline Muntenjon og Anette Okholm

20.00
Aftensmad  på Schackenborg Slot

Program fredag den 28. oktober 2022

08.30-11.30
Tysk i Danmark: mindretal, skole og autentiske elevsprogmøder

08.30-09.30
Autentiske elevmøder i teori og praksis/ Heidi Iwersen, Tønder Overbygningsskole

10.00-11.30
Besøg på den tyske skole ”Ludwig-Andresen-Schule”, Tønder
– oplæg om mindretallet og deltagelse i undervisningen

12.00-12.30
Evaluering

12.30
Frokost to go

Praktiske informationer

Kursussprog: Undervisningen foregår på Dansk, men der vil være øvelser, hvor der skal tales Tysk.
Pris: 3500 kroner pr. deltager (min. 12 deltagere, max. 20 – tilmelding efter ”først til mølle”-princippet)
Inkluderet i prisen er deltagelse i workshops, 1 x overnatning på Hotel Tønderhus, oplevelser og forplejning
Pris uden overnatning: 2.700 kr.

Overnatning: Hotel Tønderhus, Tønder

Tilmelding til: Heidi Borg, [email protected], senest 15.09.2022