Skolen tilbyder Cambridge English

En god mulighed for yderligere engelskundervisning

Hvad er Cambridge Engelsk?

Alle elever på HHX på Det Blå Gymnasium Tønder har engelsk på A-niveau, og fra dette skoleår er der nu et yderligere tilbud om at gennemføre C1-niveau i engelsk.

Elever på Det Blå Gymnasium har mulighed for søge optagelse på kurset Cambridge Assessment English (CAE). Cambridge English er et internationalt sprogcertifikat, som en lang række universiteter og arbejdspladser, både danske og internationale, anerkender som bevis for høje sproglige kundskaber.

Elever, der har et CAE-bevis, kan søge optagelse på danske og internationale uddannelsesinstitutioner. Beviset kan ligeledes bruges til at søge om studievisum i Australien. CAE bruges også af flere internationale og danske virksomheder til certificering af engelskkundskaber.

Cambridge English tilbydes elever i 2. og 3. g, der har opnået gode resultater i engelsk. Kurset afsluttes med en eksamen.

Mange af vores elever drømmer om en fremtid i udlandet, enten med studie eller job, eller begge dele. Det øger elevernes muligheder at have sådan et certifikat i hånden, så de ikke længere er bundet til at læse i Danmark.

Det nye engelsktiltag er en del af Det Blå Gymnasiums internationale strategi. Vi har hele tiden fokus på, at vi bliver ved med at højne kvaliteten i det vi gør, så vi kan følge med de krav, som de internationale uddannelsesinstitutioner stiller til deres ansøgere. Det er alle eleverne på Det Blå Gymnasium, der har mulighed for at tage del i Cambridge english-undervisningen. Men undervisningen foregår sideløbende med den almene undervisning, hvilket betyder, at eleverne skal bruge ekstra timer på et C1-niveau.

Nick Charles Porter

Engelsk