Studieår EUX Business

Det 2.år er studieår med fag på gymnasialt niveau

Studieåret på EUX Business

Studieåret
Efter afsluttet grundforløb 2 kan du påbegynde det studiekompetencegivende år – også kaldet studieåret. Her får du fag på gymnasiale niveauer, hvilket giver dig kompetencer, så du senere kan læse videre.

På studieåret får du undervisning på højere niveauer end på Grundforløbene.Det er via denne overbygning, at du opnår kompetencer til at læse videre og dygtiggøre dig.

På studieåret fordyber du dig gennem obligatoriske fag, fagpakker og valgfag. Selvom der er tale om fag på C-, B- og A-niveauer, får du en praksisnær undervisning, hvor der hele tiden arbejdes med eksempler og cases fra de brancher, din uddannelse retter sig imod. Du vil komme til at arbejde med en masse spændende og virkelighedsnære projekter, ligesom du med studieåret får kompetencerne til at læse videre.

Med en EUX Business åbner du mange muligheder.

Fagene på studieåret

Obligatoriske fag på studieåret

Dine obligatoriske fag på studieåret er:

 • Dansk A
 • IT B
 • Engelsk B
 • Virksomhedsøkonomi B eller Matematik B
 • Valgfag på C-/B-niveau (psykologi, innovation, mediefag, kulturforståelse, design eller filosofi)

I løbet af skoleåret skal du lave et projekt kaldet Erhvervsområdeprojekt, hvor I skal arbejde praksisnært med en lokal eller national virksomhed. Året afsluttes med i alt 7 eksamener (mundtlige og/eller skriftlige), hvoraf erhvervsområdeprojektet er den ene eksamen.

Overblik for dine fag på hele EUX Business forløbet

På EUX Business får du nye fag som afsætning, virksomhedsøkonomi, IT og innovation, som alle tager udgangspunkt i virkeligheden, og ruster dig til en fremtid i erhvervslivet. Samtidig får du fag som dansk, matematik og engelsk, så du altid kan vælge at læse videre, hvis det er det, du brænder for.

Følgende fag er obligatorisk på EUX Business:

 • Dansk A
 • Samfundsfag C
 • Engelsk B
 • Virksomhedsøkonomi B (eller opgradering af Matematik til B-niveau)
 • Matematik C
 • Erhvervsøkonomi C
 • Organisation C
 • IT B
 • Afsætning C
 • Almene erhvervsfag (Praksisorienteret undervisning i emner som innovation, kommunikation, sundhed og samarbejde hvor du lærer noget om dig selv, virksomheder og økonomi)
 • Uddannelsesspecifikke fag for uddannelsen (USF-fag)
 • Valgfag på C-/B-niveau (fx innovation, afsætning, erhvervsret, finansiering)

OBS: Der kan dog være mindre ændringer fra år til år.

EUX Business – du kan blive hvad du vil
EUX Business giver dig mulighed for at kombinere din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. Dermed opnår du det, man kalder generel studiekompetence, og du har derfor de samme muligheder for at læse videre som dem, der har en gymnasial eksamen. Bagefter kan du enten arbejde som faglært eller læse videre på en videregående uddannelse.

Med en EUX Business kan du blive lige det, du brænder for. Du får både en erhvervsuddannelse og en studentereksamen.