Optagelse på EUX Business

Kontakt gerne skolen for yderligere informationer

Optagelse på EUX Business direkte efter 9. eller 10. klasse

Den skole hvor du afslutter 9. eller 10. klasse hjælper dig med optagelsen via www.optagelse.dk

Søger du ind på EUX Business direkte efter 9./10. klasse eller har du afsluttet grundskolen inden for de seneste 14 måneder vil første del af din EUX-uddannelse bestå af et sammenhængende 2-årigt skoleforløb, der inkluderer grundforløb 1 (GF1), grundforløb 2 (GF2) samt studieåret.

 

 

Optagelse fra 9. eller 10. klasse

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, eller hvis det er mindre end 14 måneder siden, at du gik ud af grundskolen, skal du begynde på Grundforløb 1 (GF1).

Dette forløb varer 20 uger og er den indledende del af din EUX-uddannelse. Efter GF1 skal du fortsætte på Grundforløb 2 (GF2), der også varer 20 uger. 

For at blive optaget på Grundforløb 1 skal du have afsluttet fagene Dansk og Matematik med mindst 02 i karaktergennemsnit. Ligeledes skal du være erklæret uddannelsesparat fra grundskolen.

 

 

 

Er det mere end 14 måneder siden, at du gik ud af grundskolen, og er du under 25 år, så skal du starte på GF2, der varer 20 uger. GF2 er et forløb, hvor du specialiserer dig inden for den uddannelsesretning, du vælger. Efter at du har afsluttet grundforløbet, fortsætter du på hovedforløbet eller begynder på en videregående uddannelse. For at blive optaget på EUX Business skal du have afsluttet fagene Dansk og Matematik med mindst 02 i karaktergennemsnit (ellers skal du til optagelsesprøve). Du vil altid kunne begynde på GF2, hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed inden uddannelsesstart. I så fald skal du blot have opfyldt din undervisningspligt.

Kravene, du skal have opfyldt før eller under GF2 for EUX Business:

EUX Handel og ledelse:
Dansk, Engelsk og Samfundsfag på C-niveau
EUX Administration og ledelse:
Dansk, Engelsk og Samfundsfag på C-niveau

 

Christoffer Vibæk Nielsen

Samfundsfag og Samtidshistorie