Optagelse på EUX Business

Læs om optagelse på EUX Business - kontakt gerne skolen for yderligere informationer

Optagelse på EUX Business

Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse hjælper din skole dig med optagelse. Skal du begynde på Grundforløb 2, er du altid velkommen til at kontakte skolen for hjælp til optagelse.

Få hjælp til optagelse

Det er din UU-vejleder som hjælper dig med optagelse. Dette sker via www.optagelse.dk og skal være afleveret senest 1.marts i det år hvor du skal begynde til august. Du kan altid kontakte skolen, hvis der er spørgsmål om optagelse.

Optagelse fra 9. eller 10. klasse

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, eller hvis det er mindre end 14 måneder siden, at du gik ud af grundskolen, skal du begynde på Grundforløb 1 (GF1).

Dette forløb varer 20 uger og er den indledende del af din EUX-uddannelse. Efter GF1 skal du fortsætte på Grundforløb 2 (GF2), der også varer 20 uger. 

For at blive optaget på Grundforløb 1 skal du have afsluttet fagene Dansk og Matematik med mindst 02 i karaktergennemsnit. Ligeledes skal du være erklæret uddannelsesparat fra grundskolen.

 

 

 

Optagelse i øvrigt

Er det mere end 14 måneder siden, at du gik ud af grundskolen, og er du under 25 år, så skal du starte på GF2, der varer 20 uger. GF2 er et forløb, hvor du specialiserer dig inden for den uddannelsesretning, du vælger. Efter at du har afsluttet grundforløbet, fortsætter du på hovedforløbet eller begynder på en videregående uddannelse. For at blive optaget på EUX Business skal du have afsluttet fagene Dansk og Matematik med mindst 02 i karaktergennemsnit (ellers skal du til optagelsesprøve). Du vil altid kunne begynde på GF2, hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed inden uddannelsesstart. I så fald skal du blot have opfyldt din undervisningspligt.

Kravene, du skal have opfyldt før eller under GF2 for EUX Business:

EUX Handel og ledelse:
Dansk, Engelsk og Samfundsfag på C-niveau
EUX Administration og ledelse:
Dansk, Engelsk og Samfundsfag på C-niveau