EUX Business - grundforløb 1

EUX Business består af grundforløb 1 og grundforløb 2 samt et studieår.

EUX Business - Grundforløb 1

EUX Business – opbygning

Søger du ind på EUX Business direkte efter 9./10. klasse eller har du afsluttet grundskolen inden for de seneste 14 måneder vil første del af din EUX-uddannelse bestå af et sammenhængende 2-årigt skoleforløb, der inkluderer grundforløb 1, grundforløb 2 samt studieåret.

Du kan begynde på forløbet, hvis du:

  • Kommer direkte fra 9. eller 10. klasse (eller det er max 14 måneder siden at du forlod den)
  • Ikke tidligere har været påbegyndt et Grundforløb
  • Ikke har afsluttet 1. år af en gymnasial uddannelse

Derudover skal du opfylde de generelle adgangskrav til EUX Business.

Grundforløb 1

Grundforløb 1
Vi starter Grundforløb 1 op i august måned sammen med de øvrige ungdomsuddannelser. De første 14 dage er der tilrettelagt et introforløb. Målet med dette er, at du fra starten får skabt nogle gode relationer til både de øvrige elever, men også til lærerne. I introforløbet indgår desuden en kompetencevurdering, og i løbet af dagene tager vi på en tur med overnatning.

Fagene på Grundforløb 1
Fagene Dansk, Engelsk og Samfundsfag indgår som grundfag på Grundforløb 1. Desuden skal du have erhvervsfag, hvor du bl.a. skal arbejde praksisorienteret med emner som innovation, kommunikation, sundhed og samarbejde.
Fagene er på følgende niveauer:
Dansk D/C
Engelsk D/C
Samfundsfag C
Projekter
Erhvervsfag

Erhvervsfag er fag, som giver dig grundlæggende viden om fx erhvervslivet, at være ansat i en virksomhed, og du lærer at søge elevplads. Vi arbejder med:

  • Erhvervsintroduktion
  • Arbejdspladskultur
  • Samfund og sundhed
  • Arbejdsplanlægning og samarbejde
  • Faglig dokumentation
  • Innovation
  • Metodelære.

Du lærer noget om dig selv, virksomheder, økonomi og arbejder med selv at få idéer. Der bliver arbejdet meget i projekter, hvor du får medansvar for et godt resultat.

Grundforløb 1 varer 20 uger, hvorefter du fortsætter på grundforløb 2