Grundforløb på EUX Business

EUX Business består af grundforløb 1 og grundforløb 2 samt et studieår.

Grundforløb 1 & 2 EUX Business

Søger du ind på EUX Business direkte efter 9./10. klasse eller har du afsluttet grundskolen inden for de seneste 14 måneder vil første del af din EUX-uddannelse bestå af et sammenhængende 2-årigt skoleforløb, der inkluderer grundforløb 1, grundforløb 2 samt studieåret.

Du kan begynde på forløbet, hvis du:

  • Kommer direkte fra 9. eller 10. klasse (eller det er max 14 måneder siden at du forlod den)
  • Ikke tidligere har været påbegyndt et GF
  • Ikke har afsluttet 1. år af en gymnasial uddannelse

Derudover skal du opfylde de generelle adgangskrav til EUX Business.

Vi starter Grundforløb 1 op i august måned sammen med de øvrige ungdomsuddannelser. De første 14 dage er der tilrettelagt et introforløb. Målet med dette er, at du fra starten får skabt nogle gode relationer til både de øvrige elever, men også til lærerne. I introforløbet indgår desuden en kompetencevurdering, og i løbet af dagene tager vi på en tur med overnatning.

Fagene Dansk, Engelsk og Samfundsfag indgår som grundfag på GF1. Desuden skal du have erhvervsfag, hvor du bl.a. skal arbejde praksisorienteret med emner som innovation, kommunikation, sundhed og samarbejde.
Fagene er på følgende niveauer:
Dansk D/C
Engelsk D/C
Samfundsfag C
Erhvervsfag
Projekter

Du lærer noget om dig selv, virksomheder, økonomi og arbejder med selv at få idéer. Der bliver arbejdet meget i projekter, hvor du får medansvar for et godt resultat.

Grundforløb 1 varer 20 uger, hvorefter du fortsætter på grundforløb 2. Se den samlede oversigt øverst på siden.

 

Grundforløb 2

Hvem kan begynde på grundforløb 2?

Du kan begynde på grundforløb 2 hvis du:

  • har afsluttet grundforløb 1. del
  • er under 25 år og har afsluttet grundskolen for mere en 14 måneder siden
  • tidligere har påbegyndt et grundforløb 1. del
  • har gennemført 1 år af en gymnasial ungdomsuddannelse (HHX, HTX, STX eller HF)

…og ellers opfylder adgangskravene til EUX Business.

Obligatoriske fag på grundforløb 2:

Varighed og indhold

Grundforløb 2 varer også 20 uger (½ år).

Også på GF2 vil undervisningen foregå helhedsorienteret og praksisnært, og den vil være tilrettelagt, så grundfagene indgår i en sammenhæng med de uddannelsesspecifikke fag, og udgangspunktet for undervisningen vil altid være en ”ægte” problemstilling fra en virksomhed. Tønder Handelsskole har et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Undervejs på GF2 arbejder du med jobsøgningsprocessen og skriver ansøgninger og CV.

GF2 afsluttes med en caseprøve i et af grundfagene og en prøve i de uddannelsesspecifikke fag. Herefter er du klar til studieåret på din EUX Businessuddannelse.

Speciale:
Ved tilmelding skal du angive, hvilken branche du gerne vil specialisere dig inden for:

  • Kontor: for dig, der ønsker at arbejde med administrative opgaver i private eller offentlige virksomheder. Her lærer du om regnskab, bogføring, løn, revision m.m.
  • Handel: for dig, der vil arbejde med salg, indkøb eller logistik mellem virksomheder – det kan både være her i Danmark og på tværs af landegrænser.
  • Butik (detail): branchen er for dig, der gerne vil gøre butikskarriere inden for fx mode, sportsudstyr, elektronik, kosmetik, bolig, bøger eller e-handel. Her er der fokus på salg af varer til alm. forbrugere