EUD Business

For dig der vil hurtig ud i erhvervslivet

Grundforløb 1

Grundforløb 1 (GF1) på EUD Business er starten på din erhvervsuddannelse, hvis du kommer direkte fra 9./10. klasse eller har afsluttet grundskolen inden for de seneste 14 måneder.

EUD Business er målrettet dig, der brænder for at komme ud i virkeligheden og få en læreplads. Allerede efter ét år på skole er du klar til en elevplads i en virksomhed. På EUD Business lærer du en masse om service-, butik- eller handelsbranchen. Grundforløb 1 tager kun 20 uger (½ år) at gennemføre, hvorefter du skal videre på Grundforløb 2.

Når du søger om optagelse til EUD Business direkte efter 9-/10. klasse skal du vælge en fagretning inden for det område, som interesserer dig mest.

Du kan vælge mellem følgende to fagretninger, der retter sig mod forskellige jobtyper:

 • Butik og E-handel (målrettet jobs i butikker, webshops og inden for events)
 • Business to business (b2B) (målrettet jobs med fokus på handel mellem virksomheder

Fagretning: Butik og E-handel
Ønsker du en butikskarriere inden for fx mode og design, sportsudstyr, elektronik, smykker eller måske kosmetik? Og vil du vide mere om webshops og det at arrangere spændende events for forskellige kunder? Så er denne fagretning et oplagt valg.

På fagretningen kigger vi nærmere på emner som omsætning, avance og overskud og det at lave budgetter. Du lærer samtidig om det personlige salg ligesom du får et indblik i intern og ekstern kommunikation – både over for kunder og leverandører.

Fagretning: Business to business (b2b)

Fagretningen Business to business (B2B) er for dig, der brænder for en karriere med fokus på handel mellem virksomheder. I undervisningen kommer du tæt på handelsvirksomheder, og du lærer om begreber som omsætning, salg, prisfastsættelse af varer, ordrehåndtering og meget mere. Du lærer desuden at købe og sælge varer til den rigtige pris og samtidig får du et indblik i emner som IT og E-handel. Endelig lærer du også om lagerstyring, videresalg og det at arbejde med kunder og leverandører.

På fagretningen kommer du også til at prøve at oprette egen virksomhed eller lave en større event på skolen. Desuden har du mulighed for at blive talentelev eller deltage i skolens ’iværksættermiljø’, hvis du sidder med en god idé.

Dine fag på grundforløb 1:

 • Dansk C- eller D-niveau (niveauet afhænger af din fagretning)
 • Almene erhvervsfag (fx innovation, kommunikation, sundhed og samarbejde hvor du lærer noget om dig selv, virksomheder, økonomi og arbejder med selv at få idéer.)
 • Virksomhedsrettede projekteter

Hvem kan begynde på grundforløb 1:

Du kan begynde på Grundforløb 1 på EUD Business, hvis du:

 • Kommer direkte fra 9. eller 10. klasse (eller det er max 14 måneder siden, at du forlod grundskolen)
 • Ikke tidligere har været påbegyndt et grundforløb 1
 • Ikke har afsluttet 1. år af en gymnasial uddannelse
 • har bestået afgangsprøven i dansk og matematik med mindst 02 i gennemsnit i karakter. Opfylder man ikke kravene, så skal man til en optagelsesprøve. Læs mere om adgangskravene www.uvm.dk.

Efter Grundforløb 1

Efter grundforløb 1 skal du fortsætte på grundforløb 2. Her specialiserer du dig inden for ét af fagområderne: detail (butik), handel eller event. Elever under 25 år, og som har afsluttet grundskolen for mere end 14 måneder siden, begynder som udgangspunkt direkte på grundforløb 2

 

Grundforløb 2

Er du under 25 år, og har du afsluttet grundskolen for mere end 14 måneder siden, skal du som udgangspunkt begynde din erhvervsuddannelse direkte på grundforløb 2.  Kommer du direkte fra 9./10. klasse skal du tage grundforløb 1 inden du kan fortsætte på grundforløb 2.

På Grundforløb 2 får du mulighed for at specialisere dig inden for det uddannelsesområde, som interesserer dig mest: butik/detail, handel eller event.

 • Butik/detail: branchen er for dig, der gerne vil gøre butikskarriere inden for fx mode, sportsudstyr, elektronik, kosmetik, bolig, bøger eller e-handel. Her er der fokus på salg af varer til alm. forbrugere.
 • Handel (Business to business): for dig, der vil arbejde med salg, indkøb eller logistik mellem virksomheder – det kan både være her i Danmark og på tværs af landegrænserne.

Hvem kan begynde på Grundforløb 2:

Du kan som udgangspunkt begynde på GF2 på EUD Busines, hvis du:

 • har afsluttet Grundforløb 1 (GF1)
 • har afsluttet grundskolen for mere en 14 måneder siden og fået min. 2.0 i gennemsnit i karakterer i både dansk og matematik ved folkeskolens afgangseksamen
 • tidligere har påbegyndt et GF1-forløb
 • har gennemført 1 år af en gymnasial ungdomsuddannelse (HHX, HTX, STX eller HF)

eller

 • hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, der omfatter grundforløbet.

Fag på grundforløb 2

På Grundforløb 2 vil du få undervisning i både grundfag og i et særligt uddannelsesspecifikt fag inden for enten butik/detail, handel eller event. De obligatoriske fag er:

 • Erhvervsøkonomi C
 • IT C
 • Afsætning C
 • Engelsk C (hvis du er event- og handelselev)
 • Engelsk D (hvis du er detailelev)

Det er muligt at tage Dansk på D- eller C-niveau som valgfag, hvis ikke at du har gennemført det inden optagelse.

Uddannelsesspecifikke fag

Uddannelsesspecifikke fag er placeret i projektuger og som del af den løbende undervisning. Eksempler på emner i uddannelsesspecifikke fag er:

Handelselev:

 • Kommunikation mellem virksomheder
 • Handelsregning
 • Salg og service
 • Digital databehandling

 

Detailelev:

 • Butiksdrift
 • Performance
 • Butiksøkonomi
 • Salg og E-handel
 • Innovation og iværksætteri

Efter grundforløb 2:

Efter 20 uger på Grundforløb 2 (GF2) EUD Business skal du bestå en grundforløbsprøve og et grundfag. Herefter kan du fortsætte videre på hovedforløbet og din 2-årige elevtid i en virksomhed.