Adgangskrav for optagelse

For at blive optaget på EUD eller EUX Business skal du opfylde adgangskravet for en erhvervsuddannelse.

Adgangskrav og optagelse

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du opfylde adgangskravene.

Du kan opfylde adgangskravene til en erhvervsuddannelse på flere måder:

  • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • Du skal mindst have karakteren 02 i gennemsnit i henholdsvis dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) ved folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøve eller tilsvarende prøve (tilsvarende prøver er uddybet under Adgangsgivende forhold nedenfor).

eller

  • Du skal have en uddannelsesaftale om praktik i en virksomhed

Du kan læse mere om de generelle adgangskrav og optagelse 

Forældreinformation

Som forældre er der mange nye informationer, når talen falder på ungdomsuddannelser. EUX Business er den erhvervsfaglige studentereksamen, der kombinere en erhvervsuddannelse med en gymnasial uddannelse. Vi har i linket nedenfor samlet informationer, som er nyttige for forældre.
Klik på linket:
Forældreinformationer om EUX Business

Film om EUX Business Tønder