Adgangskrav og optagelse

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du opfylde adgangskravene.

Du kan opfylde adgangskravene til en erhvervsuddannelse på flere måder:

  • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • Du skal mindst have karakteren 02 i gennemsnit i henholdsvis dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) ved folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøve eller tilsvarende prøve (tilsvarende prøver er uddybet under Adgangsgivende forhold nedenfor).

eller

  • Du skal have en uddannelsesaftale om praktik i en virksomhed

Du kan læse mere om de generelle adgangskrav og optagelse