Grundforløb+

Vi har opstart på Grundforløb+ i oktober 2023

Grundforløb+ - hvad er det og for hvem?

 

Grundforløb+ eller GF+, er for dig som ønsker en ungdomsuddannelse fra EUD Business eller EUX Business. Du kan starte på GF+, hvis du har afsluttet 9. eller 10.klasse for mere end 2 år siden, og dermed har brug for en opkvalificering af dine kompetencer. Du skal have mindst 02 i gennemsnit i både dansk (skriftligt og mundtligt) og matematik (skriftligt) ved 9. eller 10. klasse eksamen.

Forløbet varer i 10 uger og foregår på Det Blå Gymnasium Tønder. Du vil få undervisning i nogle af de fag, som er på Grundforløb 1, ligesom du vil komme til at arbejde med forskellige praktiske projekter med fokus på handel, detail, økonomi eller markedsføring. Kontakt gerne skolen for yderligere oplysninger.

Du kan se mere om GF+ i linket nedenfor.

GF+ 2021

Mere info om EUD Business & EUX Business

Måske vil du vide mere om vores erhvervsuddannelser på EUD Business eller EUX Business. Du kan klikke på linket nedenfor eller kontakte en af skolens vejledere:
EUD Business & EUX Business