Uddannelsesparathedsvurdering

Skolen skal vurdere uddannelsesparathed ud fra elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger

Uddannelsesparathedsvurdering

Vurdering af elevernes parathed i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse (UPV) er en proces, som starter i 8. klasse. Vurderingen skal sikre, at de ikke-uddannelsesparate elever støttes med en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. klasse eller eventuelt 10. klasse. Læs om den videre proces, når eleven er vurderet uddannelsesparat og ikke-uddannelsesparat.

Skolen laver UPV

UPV omfatter alle elever i folkeskolen, den kommunale ungdomsskole, friskoler, private grundskoler (frie grundskoler), efterskoler og frie fagskoler. Skolen foretager vurderingen første gang i 8. klasse med opfølgning i 9. og eventuelt 10. klasse. Skolen indberetter vurderingen på optagelse.dk.