Indkaldelse til generalforsamling i TOHA´s Venner

Generalforsamling den 29. september

 Tønder d. 4/9-2020

 Til medlemmer af Tønder Handelsskoles Venner

 Der afholdes generalforsamling tirsdag d. 29/9-2020 kl. 19 i aulaen på Det Blå Gymnasium & Tønder Handelsskole.

For at deltage skal du have betalt dette års kontingent, 10 kr. for elever og 100 kr. for øvrige.

Kontingent betales enten via MobilePay 92 379 eller kontonummer: 7933 1051783

Dagsorden for generalforsamlingen: 

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens eller bestyrelsens beretning
  4. Godkendelse af foreningens årsregnskab
  5. Aktiviteter for kommende år
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Diskussion af indkomne forslag
  9. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen