Region Syddanmark afsætter millionbeløb til bedre tyskundervisning

Mandag gav Region Syddanmark tilsagn om et millionbeløb i støtte til et projekt udviklet af Det Blå Gymnasium Tønder, der skal styrke kvaliteten af tyskundervisningen på tværs af folkeskoler og gymnasier i grænselandet.

/ Alle Nyheder / 7 måneder siden


25 dygtige elever modtog tidligere i år deres Deutsches Sprachdiplom (DSD I PRO) på Det Blå Gymnasium Tønder. Diplomet er et erhvervsrelateret sprogdiplom, som kun to andre skoler i hele landet udbyder. 

Armene røg op over hovedet på direktør Carsten Uggerholt Eriksen fra Det Blå Gymnasium Tønder mandag eftermiddag. Her besluttede regionsrådet i Region Syddanmark nemlig at støtte et projekt om mere kvalitet og en fælles strategisk retning i tyskundervisningen på tværs af uddannelsessystemet i de tre sønderjyske kommuner Tønder, Aabenraa og Sønderborg. Projektet er udviklet af Det Blå Gymnasium Tønder.

Regionen valgte at støtte projektet med over 2 millioner kroner, og pengene skal blandt andet gå til at udvikle et fælles strategisk grundlag for tyskundervisningen på tværs af uddannelsessystemet, skabe netværk underviserne imellem samt at højne elevernes motivation for faget tysk via autentiske sprogmøder og taskbaseret undervisning.

”Vi kan slet ikke få armene ned. Det er en stor anerkendelse af det store arbejde, vi her hos os har lagt i at styrke tyskfaget gennem de senere år, og med det nye projekt kan vi nu udbrede vores gode erfaringer til andre skoler i grænselandet og sammen udvikle et endnu bedre undervisningstilbud til elever i både folkeskoler og gymnasieskoler i vores nærområde, så vi sikrer fødekæden af tyskkyndige til de videregående uddannelser og erhvervslivet,” siger Carsten Uggerholt Eriksen.

Elever skal motiveres for tysk
Projektet er udviklet som et svar på en udvikling, der i flere år har peget i den forkerte retning for tyskfaget.

Ifølge en analyse af elevernes holdning til fremmedsprog i folkeskolen og gymnasiet udgivet af Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) i oktober i år føler eleverne, at det at kunne engelsk opfylder deres behov for at kunne kommunikere på fremmedsprog. Den viser også, at eleverne generelt mangler motivation for tyskfaget, og at dårlige erfaringer med tysk i folkeskolen gør, at eleverne fravælger tysk på højt niveau i gymnasiet.

Det er netop den tendens, projektet skal gøre noget ved.

”Jeg er meget glad for, at vi nu kan komme i gang med projektet. Der er virkelig brug for, at vi får udviklet et fælles strategisk grundlag for den gode tyskundervisning på tværs af folkeskoler og gymnasier, så vi kan motivere eleverne for tysk – især her i grænselandet, hvor det giver så god mening at kunne sproget,” siger Anette Okholm, projektkoordinator og lektor i tysk på Det Blå Gymnasium Tønder.

Flere skal se tysk som en uddannelses- og karrierevej
Ud over at højne elevernes motivation for tyskfaget er målet med projektet at styrke fødekæden af tyskkyndige hele vejen op gennem uddannelsessystemet og videre ud i erhvervslivet, til læreruddannelserne og universiteterne.

”Der er allerede gode indsatser i gang lokalt og nationalt, men der mangler fortsat en rød tråd, der binder de forskellige uddannelser sammen i forhold til faget tysk og sikrer nogle gode overgange fra folkeskole til ungdomsuddannelse samt fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelser og erhvervslivet,” fastslår Anette Okholm og fortsætter:

”Med projektet vil vi sikre, at eleverne er motiverede for at fortsætte med faget tysk på deres ungdomsuddannelse, og at de udvider deres karrieremuligheder med tysk i deres værktøjskasse.”

Projektet løber i tre år frem til 31. december 2026 og vil omfatte cirka 1600 elever og 40 lærere.

Om projektet

Projektet hedder ”Godt på vej med tysk på tværs af uddannelser” og har til formål at skabe en rød tråd i tyskundervisningen på tværs af uddannelsessystemet i grænselandet for at sikre elevernes motivation for tyskfaget samt fødekæden af tyskkyndige op gennem uddannelsessystemet og videre ud i erhvervslivet.

Region Syddanmark har bevilliget ca. 2.250.000 kroner til projektet over tre år.

Projektets økonomiske partnere er Det Blå Gymnasium Tønder, Tønder Gymnasium, Aabenraa Statsskole, IBC Aabenraa, BC Syd Sønderborg, Alssundgymnasiet Sønderborg, Tønder Kommune og Aabenraa Kommune.