Valgfag - Design & Arkitektur

I valgfaget Design & Arkitektur lærer du om hvad design er

Få mere information om valgfaget Design & Arkitektur


Design og arkitektur C
Hvad er design? Jeg mener, at design er den menneskelige proces, der skaber og formgiver vores omgivelser på en sådan måde, at det tilfredsstiller vores praktiske behov og giver vores liv mening” citat John Heskett

Designprocessen angiver den proces fra starten af en idé/problemstilling til slutning af produktets udvikling. I en designproces arbejder eleven igennem nogle faser for at udvikle/bearbejder deres produkt/problemstillinger.

Fagområder i valgfaget Design & Arkitektur

Ud fra de fire processer man begiver sig ind i, er det tydeligt at se det ikke kun handler om at have en idé. De problemorienterede forløb indeholder derfor en designhistorisk dimension. Ud over at analysere egne konkrete projekter er det hensigten, at de foretager analyser af professionelt design. Hensigten er, at de erfarer at analysen af eget og andres design har mange fællestræk. Men der er også en pointe i at forstå, at forskellige historiske kontekster også skaber forskellige betingelser for designprocessen og dens resultater. Designprocessen står som det centrale element i faget, der griber ind i alle faglige aktiviteter. Det er gennem eget arbejde med designprocesser, eleverne primært opbygger deres faglighed.

Design har nogle områder der behandles, områderne kan overlappe hinanden:
Produkt design (fx møbler, legetøj, elektronik udstyr)
Kommunikationsdesign (fx logo, plakater, skilte)
Arkitektur (fx byrumsdesign, bygninger, parker)

I processen med at arbejde med designprocessen i de forskellige områder kommer eleverne også til at præsenterer deres projekt i forskellige aspekter/visualiseringsmetoder:

skitsering i forskellige faser af en designproces i mindst en af følgende former:

tegninger, collage, fotos, 3d-computermodellering

rumlige modeller fx prototyping, mock-ups og lignende

målfaste tegninger og/eller målfaste rumlige modeller.

Begiver man sig i dybden med design, er der nogle designparametre man skal forholde sig til, hvilket er:

Funktion, form og kommunikation

De tre parametre er ikke de eneste der er, men det er de tydeligste der ses i design. Designprocessen er parametrisk, dvs., at når man ændrer et parameter i en designproces, har det indflydelse på og forandrer alle andre parametre. Det anbefales derfor, at eleverne i princippet forholder sig til alle parametre i deres arbejdsproces, og forstår hvorledes de kan påvirke designet.

I arkitektur er der den kendte udtalelse ”form follows function” og ”Less is more”, som modsætning her er der ”form follows fantasy”, hvilket har stor betydning når man skaber arkitektur.