Skills - en anderledes skoledag

Sammen med de øvrige erhvervsuddannelser, kommer vi ud og laver Skole Skills med jer

Skole skills introdage 2017

Som optakt til DM i Skills 2018 vil der blive arrangeret Introdage med Skills-stafet for alle 8. klasser. Skills Introdage afholdes i uge 35-48. Det forventes at alle 8.klasses elever og deres lærere deltager i Skills Introdage.
Hvad er en Skills Introdag?
Skills Introdagen indeholder tre dele. Den skal give de unge en generel information om erhvervsuddannelser, den skal introducere de unge for uddannelsesmiljøet på den erhvervsskole, som de er inviteret af, og ikke mindst skal de unge udfordres og dyste mod andre 8. klasser i Skills Stafetten.

Kommunens bedste i Skills

Der bliver afholdt kommunemesterskaber i Skills i december 2017. Her kæmper de bedste 8. klasser fra Tønder Kommune om en plads til DM i Skills, der afholdes i Herning i januar 2018.