Lærerigt besøg syd for grænsen

Mange muligheder for at samarbejde på tværs af grænsen

Vejledere og undervisere besøgte Flensburg

Vejledere og tyskundervisere fra partnerskolerne i projektet Uddannelse og Bildung besøgte onsdag Flensburg.

Først var der besøg på Campus Flensburg, hvor der blev orienteret om mulighederne for at tage en videregående uddannelse indenfor marketing, økonomi, kulturforståelse og sprog blev gennemgået.

Dygtige elever fortalte om deres erfaringer, ligesom betydningen af at studere i henholdsvis Sønderborg og Flensburg blev drøftet.

Efterfølgende var der rundvisning på Campus og frokost på Mensa, hvor der var mulighed for erfaringsudveksling mellem deltagerne.

Over middag var der et interessant besøg hos Industri og Handelskammer Flensburg. Her fortalte Lena Clausen om mulighederne for en erhvervsuddannelse syd eller nord for grænsen. Her er mange muligheder for både danske og tyske elever.

En meget lærerig dag – TAK til tovholder Anette Okholm for at planlægge dagen!