Priser og betingelser

Her får du praktisk information om kursuspriser, mulighed for godtgørelse og regler for afmelding.

Priser og godtgørelse

Kurserne afvikles typisk som AMU-kurser. Det betyder, at kursusprisen kun udgør 100 – 200 kr. pr. hele kursusdag, hvis du er ufaglært/faglært. Har du en videregående uddannelse, koster et kursus typisk 400 – 750 kr. pr. dag, alt afhængig af fag.

Som ufaglært/faglært medarbejder kan du ansøge om løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse) på 120,54 kr. pr. time. Modtager du løn under kurset, er det din arbejdsgiver der kan modtage refusionen. Dertil kommer evt. godtgørelse fra en kompetencefond. Er du ledig, skal kurset aftales med Jobcenter/A-Kasse.

Afmelding

Hvis du er nødt til at melde afbud til et kursus, beder vi dig give os besked snarest muligt. Ved framelding mindre end 1 uge før opstart, forbeholder vi os ret til at opkræve en afgift:

Kursusvarighed til og med 37 lektioner kr. 1.500
Kursusvarighed over 37 lektioner kr. 2.500

Erstatter din arbejdsgiver dig med en anden deltager, bortfalder afgiften.

Kursuscenter TOHA