Øvrige kurser/uddannelser

Øvrige kurser/uddannelser

Kurser for din virksomhed

Hvis din virksomhed har behov for et skræddersyet forløb, har vi mulighed for at lave specielle virksomhedskurser. I bestemmer selv sammensætningen af indhold og moduler og om der skal være tale om uddrag fra forskellige områder.

Kontakt os for nærmere information.

Vi tilbyder, med opstart den 20. april, to onlinekurser Fremtidens butik & Synlighed i detailhandlen. Se mere om disse på dette link:
Onlinekurser til detail

Her ser i er udvalg af hvilke områder vi tilbyder:

 • Konflikthåndtering, kommunikation og mødeledelse
 • Lederroller, ledelsesstil og ledelsesmetoder
 • Personlighedsprofiler og personlig udvikling
 • Coaching og motivation
 • Samarbejde og trivsel
 • Personlighedsprofiler
 • Personlige værdier og overbevisninger
 • Bevidsthed om egne mål og ønsker
 • Positiv psykologi – roller – selvværd og selvtillid
 • Kommunikation og samarbejde
 • Konflikthåndtering
 • Præsentationsteknik (generelt og v/jobsamtale)
 • Krop og energi – fysisk og psykisk velvære
 • Selvledelse
 • Motivation og arbejdsglæde
 • Screening af almene kompetencer