Sprogkurser

Vil du være bedre til at kommunikere på et fremmedsprog? Få et mere nuanceret ordforråd.

Vælg det sprog du er interesseret i nedenfor

Målet er, at du efter kurset kan anvende sproget i kommunikative situationer i forhold til kunder og andre samarbejdspartnere.