Klassebilleder afgangseleverne 2020

Nedenfor er klassebillederne af afgangseleverne 2020

3.a

3.b

3.c

3.d

HTX

EUX

EUD Business