Information til eleverne i 1. og 2. g samt GF2

Kære alle

I skal fortsat, foreløbig ind til 10. maj, have virtuel undervisning hjemme. Vi håber, at der bliver åbnet mulighed for at I, i et eller andet omfang kan komme tilbage på skolen efterfølgende. Vi holder jer selvfølgelig opdateret herom.

For 1. og 2. HHX og HTX gælder følgende:
I skal ikke til eksamener til sommer, men vi vil i stedet afvikle årsprøver, primært i jeres afsluttende fag.
I det/de fag, som I er udtrukket til eksamen i, vil jeres årskarakter også gælde som eksamenskarakter. Dette betyder, at denne karakter vil tælle dobbelt.
Jeres undervisning inkl. årsprøver vil strække sig til midten af juni.
Plan for årsprøver vil blive offentliggjort på Uddata i maj måned.
Sprogrejserne er, som tidligere udmeldt, aflyst. Vi arbejder på muligheden for at tage af sted i starten af det nye skoleår i stedet, alternativt får I selvfølgelig jeres penge tilbage.

For GF2 gælder følgende:
I skal til en afsluttende prøve i et af jeres grundfag, samt i USF (grundforløbsprøven).
Jeres sidste eksamen vil gennemføres i uge 26, og I skal have virtuel/almindelig undervisning frem til da.
Plan for eksamen vil blive offentliggjort på Uddata i starten af juni.
I har alle fået en besked omkring EUX studieåret samt lærepladser, som I bedes melde tilbage på.

Pas godt på jer selv, til vi ses igen.

Ole, Alex og Carsten