Herlig valgdebat

I dag deltog repræsentanter fra de forskellige partier i en god valgdebat på skolen

Valgdebat på skolen

I dag har der været valgdebat på skolen, som optakt til det kommende Kommunal- og Regionsrådsvalg. Eleverne har arbejdet med valget, og de forskellige politiske partiers holdninger. Der har været lejlighed til at gå i dybden med de enkelte partiers holdninger, og i dag var der så yderligere mulighed for at få uddybet eventuelle spørgsmål.

Begivenhederne blev flot styret af Ib og Emil fra 3.d, der sammen med underviser Valter Larsen var tovholdere på dagens debat. Stor ros til de tre for at fordele taletiden ligeligt blandt paneldeltagere.
I panelet sad følgende repræsentanter:
Claus Hansen – Liberal Alliance
Holger Petersen – Enhedslisten
Morten Gliemann – Radikale
Jørgen Popp Petersen – Slesvigsk Parti
Carl E. Michelsen – Nye Borgerlige
Allan Poulsen – Konservative
Mathilde Ziefeldt – SF
Henrik Møller – Alternativet
Mette Bossen Linnet – Venstre
Claus Gumprecht – Dansk Folkeparti
Henrik Mehlsen – Socialdemokratiet
Neel Rudbeck – Borgerlisten
Gert Brennalt – Kristendemokraterne

De forskelige repræsentanter havde som indledning 1 minut til at give en kort præsentation af sig selv, og de vigtigste politiske mærkesager. Derefter var der fokus på forskellige områder som fx:
Bosætning – hvad vil der være fokus på, for at holde på de unge i Tønder Kommune

Miljø – politiske mål i miljødebatten, bæredygtig vækst og spørgsmålet om Tønder skal være en klimakommune?

Uddannelsesområdet – forhold for folkeskolen og ungdomsuddannelserne og hvordan sikres det, at Tønder har de mest attraktive ungdomsuddannelser i regionen?

Ungdomsmiljø – bud på attraktivt ungdomsmiljø bl.a. bedre muligheder for sports- og idrætstilbud

Offentlig transport – bud på forbedringer til den offentlige transport i Tønder Kommune. Er der områder som skal tilgodeses?

Det blev en rigtig god debat om de forskellige emner. Tak til alle politikkerne for et konstruktiv møde!