Studieretningerne på HHX

Vi har 6 forskellige studieretninger som du kan vælge mellem. Ønsker du fx Samfundsfag A i kombination med Engelsk A, så er dette også en mulighed på Det Blå Gymnasium Tønder


Vores studieretninger på HHX matcher dine behov for en moderne ungdomsuddannelse. Du kan på Det Blå Gymnasium Tønder vælge mellem 6 overordnede studieretninger, som på hver deres måde har nogle studieretningsfag/specialefag, som du kommer til at gå ekstra meget i dybden med. Du kan læse mere om vores 6 studieretninger, som du kan vælge efter grundforløbet er slut:

Studieretningerne på Det Blå Gymnasium Tønder