Studieretningerne på HHX

Vi har 6 forskellige studieretninger som du kan vælge mellem.


Vores studieretninger på HHX matcher dine behov for en moderne ungdomsuddannelse. Du kan på Det Blå Gymnasium Tønder vælge mellem 6 overordnede studieretninger, som på hver deres måde har nogle studieretningsfag/specialefag, som du kommer til at gå ekstra meget i dybden med. Du kan læse mere om vores 6 studieretninger, som du kan vælge efter grundforløbet er slut:

Studieretningerne på Det Blå Gymnasium Tønder