Velkommen til Anette

Anette skal både være projektkoordinator og underviser

Velkommen til Anette Okholm, som 1. februar er startet på skolen.

Torsdag den 1. februar havde Anette Okholm første arbejdsdag på Det Blå Gymnasium & Tønder Handelsskole. Anette kommer til skolen fra en stilling på Tønder Gymnasium, hvor hun de seneste 3 ½ år har været ansat. Hun har tidligere arbejdet på Ludwig Andresen Schule i Tønder i 14 år.

Anette kommer fra Kassel i Tyskland, hvor hun i en 6-årig periode var ansat på, hvad der svarer til vores Handelsgymnasium. Anette er uddannet Cand. Mag i tysk og engelsk, og skal også arbejde med udviklingen af det tyske område samt vores store tyskprojekt på Det Blå Gymnasium & Tønder Handelsskole.
Ansættelsen af Anette skal bl.a. ses i lyset af at skolen er i gang med en yderligere opprioritering af såvel det faglige niveau, og ikke mindst at der bliver iværksat en række projekter med henblik på at give eleverne større indsigt i det tyske marked og grænseoverskridende aktiviteter.

Anette bliver projektkoordinator og får ansvaret for vores tyskprojekt, ligesom hun skal undervise i tysk på 1.G.

Anette bor i Tønder sammen med Peter, og deres to børn Anna og Jakob, hvor fritiden bl.a. bruges på at læse, ligesom Anette elsker at rejse.